Autorskie prawa osobiste - problemy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorskie prawa osobiste - problemy - strona 1 Autorskie prawa osobiste - problemy - strona 2

Fragment notatki:


Autorskie prawa osobiste- problemy:
Ochrona praw osobistych po śmierci twórcy- prawa osobiste istnieją po śmierci twórcy (nie są to prawa osobiste spadkobierców), istnieją prawa majątkowe po śmierci twórcy
Obchodzenie zasady nieprzenoszalności dzieła- w umowach stosuje się klauzule o niewykonywaniu praw osobistych, bądź upoważnienie do wykonywania tych uprawnień przez osobę trzecią
Brak regulacji na poziomie międzynarodowym, UE
Różne rodzaje i poziom ochrony dzieł
Osobisto- majątkowy de facto charakter praw
Art. 56 ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy ze względu na istotne interesy twórcze art. 58
Autorskie prawa majątkowe:
Korzystanie z utwóru
- bezpośrednie - twórca korzysta ze swojego utworu (opublikowanie, rozpowszechnianie itp.)
- pośrednie - wykonywanie tych uprawnień przez osoby trzecie (przeniesienie praw autorskich na osobę trzecią, bądź zezwolenie na wykonywanie praw autorskich przez osobę trzecią)
Prawo do rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji - koncepcja własnościowa (twórca może z utworem robić wszystko), koncepcja monopolu (wyłączność eksploatacyjna twórcy, jest ograniczona zakresem ustawy); koncepcja własnościową wydaje się być dominująca
Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (wynika z rozporządzenia utworem)
W niektórych określonych sposobach eksploatacji nie ma możliwości zakazania eksploatacji, ale twórca ma prawo do wynagrodzenia - art. 20 i 20 1 (opłaty za kopiowanie - charakter kompensacyjny za dozwolony użytek prywatny). Wynagrodzenie za utwory audiowizualnych. Droit de suit - nie ma charakteru zakazowego, ale twórca ma prawo do wynagrodzenia (wywodzi się z obrotu utworami plastycznymi i fotograficznymi). Twórca ma prawo do określonej procentowo kwoty za sprzedaż utworu przez sprzedaż zawodową (np. dom aukcyjny); im wyższa cena tym niższy procent art. 19.
Znaczenie pojęcia pola eksploatacji:
- wskazuje na zakres uprawnień
- wykształcenie się nowych pól eksploatacji
- powiązanie z zakresem umowy art. 41 ust 2 i 4
- obowiązek wymienienia pól eksploatacji (nie można domniemywać, jeżeli nie ma wyraźnie wskazanego pola w umowie, za każdy odrębny sposób eksploatacji twórcy przysługuje wynagrodzenie
- powiązanie z wynagrodzeniem umownym art. 45
Pole eksploatacji art. 50 - wyodrębniony pod względem technicznym lub ekonomicznym sposób korzystania z utworu
- w postaci materialnej i niematerialnej
- bezpośrednio i pośrednio
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
- wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką- jest podstawą dalszej eksploatacji i zwielokrotnienia obrotu; utrwalenie to sporządzenie zapisu, z którego można dalej sporządzać kopie, art. 23

(…)

… innej osobie niż twórca - 70
Dzień domeny publicznej - 1 stycznia
(ochronę liczy się od 1 stycznia roku następnego po śmierci)
Utwory osierocone - nie można ustalić twórcy (szczególne reguły eksploatacji

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz