Postępowanie sądowo-administracyjne - strona 2

note /search

Postępowanie sądowo-administracyjne - Pismo procesowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2415

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zakres przedmiotowy; Przysługuje ona do NSA od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych oraz od postanowień kończących postępowanie tzn. postanowień o odrzuceniu skargi na działanie bądź bezczynność organu administr. i o umorzeniu postępowan...

Kodeks postępowania administracyjnego - Wyłączenie pracownika oraz org...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Kodeks postępowania administracyjnego USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168 Dziennik Ustaw Rok 2000 Nr 98 poz. 1071 (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984;...

Postepowanie sądowo-administaracyjne

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3514

Postępowanie sądowo - administracyjne Źródła prawa: ustawa z 25 lipca 2002 roku - prawo o ustroju sadów administracyjnych - Dz.U. nr 153 poz. 289 z.p. zm. ustawa z 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi - Dz.U. nr 153, poz. 1270 z. p zm. ustawa z 30 sierpnia 20...

Postepowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa, miejscowa i instan...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

1. Pojęcie postępowania administracyjnego: Postępowanie administracyjne jest ogół czynności organu administracyjnego i stron zmierzające do wydania aktu administracyjnego. 2. Rodzaje postępowania admistracyjnego: - postępowanie administracyjne ogólne - w sprawach wydawania zaświadczeń, - w sprawach...

Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4669

2 pliki .doc (14 i 35 stron) zawierają wykłady z przedmiotu postępowanie sądowo-administracyjne, który prowadzi dr Alina Miruc na Wyższej Szkole Administracyjnej im. Stanisława Staszica. Notatki obejmują takie tematy jak: sąd administracyjny, sąd powszechny, sąd najwyższy, prawo sądu administrac...

Postępowanie sądowo-administracyjne (opracowane pytania)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 4326
Wyświetleń: 16002

Opracowane są przykładowe pytania egzaminacyjne zarówno z postępowania administracyjnego jak i sądowo-administracyjnego. Notatka składa się z 60 stron i porusza między innymi takie kwestie jak: metody ustalania właściwości sądu administracyjnego, nadzór w postępowaniu egzekucyjnym, zasada pisemnośc...

Sądowa kontrola administracji - test

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5572

1. Kontrola w stosunku do sądu jest pojęciem? a)szerszym b)węższym c)tożsamym 2. Kontrola sądowa: a)jest elementem systemu konsoli administracji b)nie jest elementem systemu kontroli administracji c)wyczerpuje cały system kontroli administracji 3. Kontrola sądowa administracji jest rodzajem kontro...

Pełnomocnictwo - referat

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4088

Pełnomocnictwo - w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się zarówno: czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik je...

Dekret zawiązania sporu - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

Zabierzów, 8 XI 2011 r. Znak: DM 10/11 l.dz.120/11 Sąd Metropolitarny w Krakowie Ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Tel. (12) 429 41 49 DEKRET ZAWIĄZANIA SPORU Zgodnie z kan. 1513 i 1677 §2 KPK w oparciu o żądania i odpowiedzi stron, zostaje określony przedmiot sporu w następujący sposób: Czy...

Omówienie wyroku sądu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

Joanna Duda Wyrok Sądu Metropolitarnego w Katowicach z 2 IV 1997 r., w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (biseksualizm), w: Ius Matrimoniale 2 (1997), s. 233-241. Przedstawiany wyrok składa się z trzech części: przebieg sprawy, motyw...