Sądowa kontrola administracji - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5474
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądowa kontrola administracji - test - strona 1

Fragment notatki:

1. Kontrola w stosunku do sądu jest pojęciem?
a)szerszym
b)węższym
c)tożsamym
2. Kontrola sądowa:
a)jest elementem systemu konsoli administracji
b)nie jest elementem systemu kontroli administracji
c)wyczerpuje cały system kontroli administracji
3. Kontrola sądowa administracji jest rodzajem kontroli głównie:
a)wstępnej
b)faktycznej
c)następnej
4. Sądowa kontrola administracji służy głównie:
a)usprawnieniu działania administracji
b)zapobieganiu nieprawidłowościom
c)ochronie praw jednostki
5. Kontrola sądowa administracji wykonywana jest a)tylko przez sądy administracyjne
b)tylko przez sądy powszechne
c)zarówno przez sądy administracyjne jak i sądy powszechne
6. Zasadniczym kryterium kontroli administracji jest:
a)legalność
b)rzetelność
c)realizacja polityki administracyjnej
7. Kontroli Trybunału Konstytucyjnego podlegają:
a)rozporządzenia ministrów
b)porozumienia ministrów
c)akty prawa miejscowego
8. Trybunał orzeka o:
a)odpowiedzialności parlamentarnej ministrów
b)odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów
c)odpowiedzialności cywilnej ministrów
9. Ogólne sądownictwo administracyjne istnieje w Polsce od:
a)1980 roku
b)1995 roku
c) 2004 roku
10. Obecny model sądownictwa administracyjnego w Polsce jest:
a)jednoinstancyjny
b)dwuinstancyjne
c)trójinstancyjny
11. sprawy sądowo administracyjne rozpoznaje w pierwszej instancji:
a)wojewódzki sąd administracyjny
b)Naczelny Sąd administracyjny
c)Trybunał konstytucyjny
12. Kontrola sądów administracyjnych obejmuje
a)uchwały Rady Ministrów
b)akty prawa miejscowego
c)sprawy podległości służbowej między przełożonym a podwładnym
13. Wniesienie do Sądu Administracyjnego skargi na decyzjępo terminie powoduje:
a)oddalenie skargi
b)odrzucenie skargi c)nieważność skargi
14. Uwzględniając skargę na decyzję sąd administracyjny może:
a)uchylić decyzję
b)zmienić decyzję
c)nic nie odrzec
15. Kontrola sądów powszechnych nad administracją może być wykonywana w sposób:
a)tylko pośredni
b)tylko bezpośredni
c)bezpośredni lub pośredni
16. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może kontrolować:
a)Sąd apelacyjny
b)sąd antymonopolowy
c)sąd ubezpieczeń społecznych
17. Kontrola sądowa administracji opiera się na zasadzie:
a)skargowości
b)oficjalności
c)zagrożenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz