Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

note /search

Materiały na egzamin

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3031

W dokumencie opisano 16 tematów z dziedziny filozofii, poruszających takie zagadnieniami jak: początki filozofii w Grecji starożytnej, mit, filozofia, arche, wariabilizm, Heraklit z Efezu, interpretacje heraklitejskiego ognia, pojęcie bytu u Parmenidesa z Elei. Drugi temat opisuje działania sof...

Ekonomia

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 10003

Dokładne omówione zagadnienia są następujące. Ekonomia a gospodarka, podział ekonomii: mikroekonomia i makroekonomia, podejście normatywne i pozytywne w ekonomii, problem wyboru ekonomicznego: konsumpcja, inwestycja, rynek, podział rynku: Rynek towarów, Rynek pracy, Rynek usług, Rynek pieniądza, hi...

Sądowa kontrola administracji - test

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5544

1. Kontrola w stosunku do sądu jest pojęciem? a)szerszym b)węższym c)tożsamym 2. Kontrola sądowa: a)jest elementem systemu konsoli administracji b)nie jest elementem systemu kontroli administracji c)wyczerpuje cały system kontroli administracji 3. Kontrola sądowa administracji jest rodzajem kontro...

Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2989

Zabezpieczeniem rzeczowym może być: hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw, a także blokada środków na rachunku bankowym. Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, a także cesję wierzytelności....

Umowy gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Działalność gospodarcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5481

POJĘCIE I RODZAJE UMÓW OBROTU GOSPODARCZEGO (umowy handlowe) Termin „umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jak jest to w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to ma oznaczać nawiązanie do tradycji Kodeksy handlowego, choć w istocie odnosi się do umów gospodarczych. Umowy ...

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5292

in. na takie kwestie jak: Procedura koncentracyjna; Instytucja Amicis curia; Postępowanie wyjaśniające/ Hybrydowe; Czyn nieuczciwej konkurencji; Scharakteryzuj dobre obyczaje w ustawie; Wyjaśnij pojęcia związane z kartelizacją i inne. PUBLICZNE

Psychologia - materiały

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Psychologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2849

Porusza takie zagadnienia jak: definicja psychologii, inteligencja, grupa, stres, stres konstruktywny, osobowość, podstawowe typy osobowości, efekt Halo oraz inteligencje wielorakie Gardnera. Psychologia naukowe badanie umysłu i zachowania czł Psych ludowa prywatn badania przekonan na temat motywó...

Elementy Filozofii

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751

W niniejszym dokumencie można znaleźć informacje na temat filozofii, podziału filozofii nowożytnej, w tym: logika, semantyka, logika formalna, metodologia, epistemologia. Ponadto znajdziemy tu również odniesienia do twórczości największych filozofów. Swoje miejsce ma w dokumencie postać Platona...

Etyka dziennikarska

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6510

Etyka dziennikarska ETYKA DZIENNIKARSKA Kwadrat Pottera 1965 – Ralph Potter z Harvardu -swoisty bezpiecznik, zmniejszający ryzyko naruszenia etyki dziennikarskiej -nie daje gwarancji 1. Określić problem ( definition) – dokładnie rozpoznać sytuację : przede wszystkim fakty, ich kontekst i aspekty...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5194

historia komunikowania slajdy Włodzimierz MichHistoria komunikacji społecznej. Tekst ze slajdów 2011telegraficzny model komunikacjimodel komunikacji werbalnej, dobrowolnej i świadomej. Zawęża komunikowanie do przekazywania informacji – odbiorca musi odebrać przekaz i zrozumieć jego treść; liczy się ...