Ekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 8722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - strona 1 Ekonomia - strona 2 Ekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Dokładne omówione zagadnienia są następujące. Ekonomia a gospodarka, podział ekonomii: mikroekonomia i makroekonomia, podejście normatywne i pozytywne w ekonomii, problem wyboru ekonomicznego: konsumpcja, inwestycja, rynek, podział rynku: Rynek towarów, Rynek pracy, Rynek usług, Rynek pieniądza, historia myśli ekonomicznej, rewolucja przemysłowa, POWSTANIE KOLEI ŻELAZNEJ I JEJ WPŁYW NA DALSZY ROZWÓJ GOSpODARKI, ADAM SMITH (1723 ? 1790) I POCZĄTKI NAUKI EKONOMII, KAPITALIZM XIX WIEKU, ROZWÓJ POTĘGI GOSPODARCZEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ROZWÓJ GOSPODARKI AMERYKAŃSKIEJ ? WYNALAZKI: rynek kapitałowy, akcje, obligacje, jednolity system podwójnej księgowości, instytucja audytu i audytora, sprzedaż ratalna, sprzedaż kreytowa, hipermarkety, WIELKI KRYZYS I JEGO EKONOMICZNE skutki, CHARAKTERYSTYKA RYNKU, WIELKI KRYZYS I PROGRAM NEW DEAL, J.M. KEYNES I KEYNESIZM, SYSTEM GOSPODARCZY I JEGO CHARAKTERYSTYKA, regulacje rynkowe, Krzywa Phillipsa,

04. 10. 06
Wykład 1 EKONOMIA
1. Ekonomia a gospodarka
Ekonomia to nauka o gospodarce. Gospodarka to coś co istnieje a ekonomia to usystematyzowana wiedza o gospodarce. Czym jest gospodarka? „to zbiór przedsiębiorstw i zależności między nimi”; gospodarstwa domowe, działanie państwa, instytucje państwa (np. NBP)
Do gospodarki należy sfera świadomej działalności człowieka nakierowanej na uzyskanie zewnętrznej korzyści (nadwyżki ekonomicznej). Działalność charytatywna nie należy do gospodarki (nie przynosi materialnych korzyści).
2. Podział nauki ekonomi:
Makroekonomia
Mikroekonomia
Mikroekonomia to nauka o podstawowych podmiotach gospodarki (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe). Obejmuje rynek. Pojęcia związane z mikroekonomią to: koszty, ceny, zyski, dochody, płace, podaż, popyt.
Makroekonomia dotyczy systemów gospodarczych (gospodarka narodowa). Pojęcia makroekonomiczne to: inflacja, stopa bezrobocia, kursy walut, podatki, budżet, wymiana handlowa itp.)
Ekonomia globalna - bada zjawiska w skali ziemskiej.
Makroekonomia bada systemy gospodarcze poszczególnych krajów
Mezoekonomia bada przedsiębiorstwa transnarodowe (nie podlegają ani mikro ani makroekonomii
Mikroekonomia przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe
Mierzenie gospodarki:
Przyrost PKB
Inflacja
Stopa bezrobocia
11.10.06
Wykład 2 EKONOMIA
Klasyczny podział ekonomii:
Makroekonomia (systemy gospodarcze, gospodarka narodowa)
Mikroekonomia (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe)
1. Podejście pozytywne i normatywne w ekonomii
Podejście POZYTYWNE
Podejście NORMATYWNE
CEL
opisanie, poznanie, zrozumienie rzeczywistości, wykrycie praw rządzących mechanizmami gospodarczymi
nie tylko zrozumienie ale przede wszystkim tworzenie teorii przez którą można wpływać na otoczenie
CECHA
unika wartościowania, nie mówi czy np. inflacja jest dobra lub zła
wartościuje, poprzez wskazówki co robić; mówi o tym, że jest to dobre lub złe
PRZYKŁAD
inflacja - skąd się bierze, jakie są jej rodzaje, kiedy powstaje - poznać, zrozumieć istotę
bezrobocie - daje wskazówki co zrobić, żeby je obniżyć, daje wytyczne co należy zrobić aby coś zmienić
Ekonomista nie powinien wartościować, gdyż różne są kryteria wyborów. Często te kryteria są spoza ekonomii.
2. Problem wyboru ekonomicznego
Konsumpcja - to bieżące spożywanie nadwyżki, wybór obecnej satysfakcji.


(…)

…, a nie zawsze było to możliwe, często brakowało tam potrzebnych surowców; w kieratach łamały się tryby. Maszyna parowa - to proste w budowie urządzenie, bardzo ułatwiło pracę, dzięki niej „fabryka” mogła być zbudowana gdziekolwiek. Oderwała ona fabryki od rzek, dawała równomierną energię, chociaż nie było to do końca sprawne urządzenie. Moc maszyny, ilość produkowanej przez nią energii zależała od mocy grzewczej, powodującej działanie maszyny. Otóż im mniejsze było spalanie, mniejsza temperatura, tym maszyna chodziła wolniej. Dopiero wynalazek Jamesa Wata - regulator odśrodkowy - regulujący prędkość dał pełne zastosowanie maszynie parowej. Maszyna parowa była wykorzystywana głównie w przemyśle metalurgicznym - do pras, miechów, napędu obrabiarek, tokarki. Dodatkowym elementem sprzyjającym rozwojowi przemysłu metalowego…
…, z którym nie rozstajemy się prawie na krok. Trzy wieki temu także powstawało wiele urządzeń, bez których pewnie teraz nie istniałoby wiele innych pokrewnych (urządzeń). W końcu wieku XVIII wynaleziono maszynę parową, która 30 lat później dała początek istnieniu kolei żelaznej (lokomotywa - w uproszczeniu - zbudowana była właśnie z maszyny parowej i kół).
Pierwsza linia eksperymentalna kolei powstała w Anglii w roku 1825…
… - został wynaleziony w I połowie wieku XIX lecz zastosowanie nastąpiło dopiero pod koniec wieku XIX i na początki XX
silnik elektryczny - silnik elektryczny ma wszechobecne zastosowanie; znajduje się w odkurzaczu, pralce, magnetowidzie, itd. Wynalezienie silnika zmieniło produkcję gdyż zastąpiono nim maszynę parową. Gdy stosowano maszynę parową stanowiska robocze musiały być ustawione w szeregu a maszynę trudno…
… w najbliższych miesiącach. Jeżeli ten wskaźnik rośnie to oznacza że będzie dobrze.
W Ameryce w końcu lat 20tych była taka sytuacja, że gospodarka się rozwijała, ludzie zarabiali coraz więcej, praca była dostępna czyli te oczekiwania były bardzo dobre, co więcej większość ludzi miała akcje i te akcje stale rosły. 24 październik 1929 roku (czarny czwartek) - nagle załamały się ceny akcji na giełdzie w Nowym Jorku…
…, wynaleziona przez Stevensona. Natomiast pierwszą linią użytkową była linia na trasie Manchester - Liverpool z roku 1835. Służyła ona transporcie bawełny (przywożonej z Indii statkami do portu) z Liverpoolu do Manchesteru, gdzie było centrum przemysłu włókienniczego. Dawniej podróże były dla podróżujących czymś w rodzaju koszmaru, a to przede wszystkim przez nierówne drogi (trzęsło, urywały się koła w wozach…
… pracę obecnie możemy wykonać w ciągu 36 godzin.) powszechne zatrudnianie dzieci - dzieci były dobrymi pracownikami, mało chorowały a przede wszystkim były tanią siłą roboczą. W połowie XIX w. w przemyśle włókienniczym w Anglii (który był wówczas najlepszy na świecie) - 60% zatrudnionych (a nawet 2/3) to były dzieci do 12 roku życia. W 1840 roku pojawiły się szanse na zmianę przepisów dotyczących…

sztuczne włókna - powstanie wiskozy spowodowało rozwój przemysłu włókienniczego, gdyż wiskoza zastępowała bardzo drogi jedwab. Dzięki wiskozie (która jest w tani sposób produkowana z drewna) można było produkować lekkie zwiewne letnie sukienki. W Polsce zakłady lniarskie powstały w 1906 r. w Żyrardowie.
farmaceutyka - związana głównie z produkcja lekarstw
elektrotechnicznego
prąd elektryczny…
… swoje środki do specjalnie tworzonych funduszy (venture capital). Z tych funduszy finansowane są ryzykowne przedsięwzięcia. Najczęściej na 100 planów aż 95% z nich przynosi stratę. Jednak te 5% które się powiodły przynoszą tak ogromne zyski, że są w stanie pokryć straty tych 95 pozostałych i jeszcze pozostaną środki na inne przedsięwzięcia. 2. Jednolity system podwójnej rachunkowości - istnienie rachunkowości…
… (radiotechnika, odbiorniki radiowe, stacje radiowe, programy, reklama w radiu itd.) W połowie lat 20tych radio w Ameryce wyglądało prawie tak jak dzisiaj. Radio było na falach długich i średnich (nie było UKF), jakość dźwięku była trochę gorsza.
Początek lat 20tych jest także bardzo silnym rozwojem motoryzacji (powstawały autostrady). W końcu lat 20tych Ameryka produkowała rocznie 1.5 miliona samochodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz