Ekonomia - pojęcia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pojęcia na kolokwium - strona 1 Ekonomia - pojęcia na kolokwium - strona 2 Ekonomia - pojęcia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo - jest to podmiot gosp organizacja pod zarządem. Jednostka wyodrębniona  ekonomicznie jej działalność ma przynosić korzyści występuje w nim strefa realna i  regulująca. Funkcje przedsiębiorstwa: -popytowa(przedsiębiorstwo jest odbiorcą niektórych dóbr) -podażowa (wytwarza określone dobra lub usługi) -społeczna(należą do nich zatrudnienie ludzi relacje między nimi i związki zawodowe) zarządzanie składa się : planowania działalności -organizowania działalności -motywowania działalności (płaca) -kontrolowania działalności rodzaje przedsiębiorstw:  a) wg własności(prywatna, spółdzielcza, komunalna, państwowa, między i  multinarodowa) b) wg pozycji(doskonale konkurencyjna, o ograniczonej konkurencyjności, monopole  nat. I sztuczne, digopole, mnopsomy, c) wg kondycji i znaczenia: - lokomotywy(dobra kondycja duże znaczenie dla rozwoju) - święte krowy (zła kondycja a duże znaczenie) - rodzynki(dobra kondycja małe znaczenie) - potencjalni bankruci (zła kondycja małe znaczenie) rodzaje działalności – wytwarzanie jednego produktu, wielu produktów, usługi dla innych  przedsiębiorstw, usługi la ludności Modele giełd na świecie to: - amerykański (giełda jest instytucją prywatną) - prawną - model niemiecki (giełda jest instytucją polityczno-prawną, a państwo działa na nią  bardziej bezpośrednio) Transakcje giełdowe: - natychmiastowe – muszą być realizowane od razu po jej zawarciu - orbitażowe – występują gdy okres między zawarciem transakcji a jej rozliczeniem jest  z góry wyznaczony przez strony je zawierające - terminowe (typu opcje, typu futures) Notowania giełdowe  – ceny po jakich dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży papierów  wartościowych danego dnia. Notowane są w specjalnym wykazie (biuletynie) Gospodarka towarowo-pieniężna (rynkowa)  – oparta o rynek dóbr i usług. Rachunek ekonomiczny  – pozwala podmiotom gospodarczym na wybór optymalnych  wariantów. Koszty  – zużyte czynniki produkcji w procesie produkcji i sprzedaży wyrażone w pieniądzu.  Mogą być (najlepszego zastosowania, całkowite, wyraźne, ukryte) Zysk  – główna czasami jedyna korzyść działalności gospodarczej. Rodzaje (normalny,  ekonomiczny, netto) Reprodukcja  – ciągłość produkcji. Wyróżnia się (prostą, stałą, rozszerzoną, zwężoną) Wartość globalna  – suma wszystkich dóbr i usług materialnych i niematerialnych  wytworzonych w ciągu roku Produkt globalny  – suma wszystkich dóbr i usług materialnych wytworzonych w ciągu roku, Majątek  narodowy  – wytworzone przez ldzi od wieków Dochód narodowy  – suma dóbr i usług nowo wytworzonych, obejmuje jedynie pracę.

(…)

… prawa
nimi rządzące. Np. teoria Schumperta, teoria Marksa
Interwencja państwa – jest to polityka czynnego oddziaływania państwa na gospodarkę
narodową. Koordynuje działalność gosp. lub kieruje życiem społecznym
Oddziaływanie państwa (polityka pieniężno-budżetowa, polityka budżetowa, polityka cen,
polityka dochodów, planowanie gosp.)
Funkcje pieniądza – środek płatniczy, środek cyrkulacji, pieniądz…
… – jest to zbiór instytucji norm regulacyjnych i ochronnych
państwa oraz regół rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych
Podmioty systemu finnsowego (bank centralny, banki komercyjne, dysponenci funduszy
publicznych, towarzystwa ubezpieczeń osobowych i majątkowych, giełda, biura maklerskie)
Regulacyjne oddziaływanie systemu finansowego dotyczy:
- przepływu dóbr i pieniędzy między przedsiębiorstwami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz