Materiały na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały na egzamin - strona 1 Materiały na egzamin - strona 2 Materiały na egzamin - strona 3

Fragment notatki:W dokumencie opisano 16 tematów z dziedziny filozofii, poruszających takie zagadnieniami jak: początki filozofii w Grecji starożytnej, mit, filozofia, arche, wariabilizm, Heraklit z Efezu, interpretacje heraklitejskiego ognia, pojęcie bytu u Parmenidesa z Elei. Drugi temat opisuje działania sofistów i ich rolę w Atenach, a także twórczość Sokratesa w tym: dialektyka sokratejska, obrona, intelektualizm etyczny, Sokrates a Platon, szkoły sokratyczne. Opisano tu również postać drugiego wielkiego filozofa starożytności Platona oraz takie związane z jego twórczością pojęcia jak: teoria bytu i poznania, paideia, koncepcja państwa, status sztuk plastycznych i poezji. Trzeci temat dotyczy osoby Arystotelesa i takich zagadnień jak: teoria poznania, teoria wiedzy, nauka o przyczynach, nauka o substancji, nauka o kategoriach, o pierwszym poruszycielu. Dalej mowa jest o różnicach w filozofii Arystotelesa a Platona oraz o Arystotelesowskiej koncepcji tragedii, mimesis, katharsis. Kolejny temat dotyczy poszukiwania szczęścia w greckiej filozofii na bazie poglądów takich twórców jak: Arystoteles, stoicy, epikurejczycy, cyrenaicy, cynicy. Szósty temat dotyczy stoickiej, epikurejskiej nauce o bycie i jej związkach z etyką. Dalej omówiono takie zagadnienia jak: poszukiwanie Boga w filozofii św. Augustyna i św. Tomasza, dowody na istnienie Boga, augustyńska koncepcja czasu. Piaty rozdział dotyczy pojęcia istoty i istnienia w filozofii św. Tomasza z Akwinu oraz jej związkach z filozofią Arystotelesa. Ponadto w notatce opisano takie pojęcia jak: koncepcja człowieka w wybranych systemach filozoficznych, związana z takimi postaciami jak: Marek Aureliusz, św. Augustyn i Kartezjusz. Kolejne pojęcia zawarte w tekście to: racjonalizm Kartezjusza, metoda, problem substancji, Boga u Leibniza, empiryzm J. Locke'a, krytyka pojęcia substancji, sceptycyzm, krytyka pojęcia przyczynowości. Oprócz tego w dokumencie znajduje się odniesienie do postaci Kanta w tym: cel i wyniki krytycznej refleksji, obszar rozumu teoretycznego, czas, przestrzeń, podział sądów, kategorie intelektu, przyrodoznawstwo, idee rozumu, wolność, obowiązek, autonomia i heteronomia woli, imperatywy, państwo celów. Następny temat zawiera informacje o idealizmie dialektycznym Hegla w tym pojęcia: duch, prawda, zasada negatywności, byt w sobie, byt dla siebie, eksterioryzacja, alienacja, historia, chytrość rozumu, sztuka, sowa Minerwy. 14 dział dotyczy filozofii A. Schopenhauera: związki z epistemologiczną refleksją Kanta, podmiot woli jako przedmiot samowiedzy, cierpienie, pesymizm, empatia, koncepcja przeżycia estetycznego. Następny temat odnosi się do osoby F. Nietzsche, w tym opisuje takie zagadnienia jak: nadczłowiek, nihilizm, krytyka poznania, genealogia logiki, stadny charakter świadomości, język symboliczny, perspektywizm, prawda. Ostatni temat omówiony w tej notatce zawiera informacje o takich pojęciach jak: hermeneutyka Dilthey'a i Gadamera, problem interpretacji, rozumienia, pojęcie gry, doświadczenie estetyczne.

Początki filozofii w Grecji starożytnej; mit, a filozofia; poszukiwanie arche przez milezyjczyków; „wariabilizm” Heraklita z Efezu, interpretacje heraklitejskiego „ognia”, pojęcie bytu u Parmenidesa z Elei. Filozofia, która na początku miała charakter prawie wyłącznie kosmologiczny, powstała w Grecji w okresie VI-V w p.n.e. Wówczas Grecy nie znali jeszcze nauk szczegółowych, posiadali natomiast już:
Wierzenia religijne
Umiejętności praktyczne
Reguły życiowe
Dawni Grecy doświa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz