Prawo konkurencji - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5103
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konkurencji - opracowanie pytań - strona 1

Fragment notatki:

in. na takie kwestie jak: Procedura koncentracyjna; Instytucja Amicis curia; Postępowanie wyjaśniające/ Hybrydowe; Czyn nieuczciwej konkurencji; Scharakteryzuj dobre obyczaje w ustawie; Wyjaśnij pojęcia związane z kartelizacją i inne.

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI Pytania na egzamin 2010r (Bezpieczeństwo wewnętrzne)1. Scharakteryzuj podział prawa konkurencji. 2. Geneza prawa antymonopolowego. 3. Geneza zwalczania nieuczciwej konkurencji. 4. Organy ochrony konkurencji. 5. Wyłączenia podstawowe z art. 2 i 3 (warunkowe i bezwarunkowe). 6. Instytucje prewencyjne - charakterystyka. 7. Procedura koncentracyjna (kiedy się zgłasza a kiedy nie, jakie są stany koncentracyjne). 8. Praktyki ograniczające konkurencje/porozumienie. 9. Wyłączenia w zakresie porozumień ograniczających konkurencje. 10. Wyjaśnij pojęcia związane z kartelizacją 11. Wyjaśnij pojęcia związane z koncentracją. 12. Wyjaśnij pojęcia: pozycja dominująca, konkurent, rynek właściwy. 13. Postępowanie przed prezesem urzędu. 14. Instytucja Amicis curia 15. Postępowanie wyjaśniające/ Hybrydowe. 16. Jakie są przedawnienia i inne terminy procesowe. 17. Sankcje. 18. Świadek koronny. 19. Zakres podmiotowy i przedmiotowy starej i nowej ustawy. 20. Czyn nieuczciwej konkurencji. 21. Jak ustala się prawa osoby zagranicznej. 22. Tajemnica przedsiębiorstwa (definicja, okres trwania, formy naruszenia itd) 23. Czyny utrudniające wejście na rynek (wymienić 4 i scharakteryzować) 24. Kiedy dyskryminacja jest uzasadniona a kiedy nie? (przykłady) 25. Nieuczciwa reklama, pojęcia podobne do reklamy 26. Reklama porównawcza - wymienić przykłady (w ustawie) 27. Scharakteryzuj dobre obyczaje w ustawie (gdzie są określone a gdzie niedookreślone - w których artykułach) 28. Nieuzasadnione powództwo 29. Nowe czyny nieuczciwej konkurencji (przykłady) 30. Formy, rodzaje, zasady pomocy publicznej
Scharakteryzuj podział prawa konkurencji.
1)  Prawo antymonopolowe
2) Prawo  zwalczania nieuczciwej konkurencji
3)  Prawo równego konkurowania
4)  Prawo ograniczenia konkurencji 5) Prawo zakazów konkurencji
6) Międzynarodowe prawo konkurencji
7) Inne prawa konkurencji
Prawo antymonopolowe - to prawo które ma na celu chronić rynek przed monopolem.
rozbija monopole, formy rozbijania monopoli - dekoncentracja, nadzór nad koncentracjami, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. (akt generalny), akty szczegółowe - np. dotyczące bankowości, energetyki, funduszy emerytalnych, obrotu papierami wartościowymi Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji - ma na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku (akt generalny). Prawo równego konkurowania prawo zamówień publicznych - ustawa z 1994 roku- dotyczy sytuacji gdy jest konkurencja na rynku ale państwo/ samorząd poprzez nieuczciwe zamówienia publiczne może zniszczyć konkurencję lub zachwiać nią, prawo pomocy publicznej - ustawa z 2000 roku-wsparcie dla sektorów schyłkowych, nierentownych lub na rozwój nowych sektorów

(…)

… powinien się zawierać w formie pisemnej np. klauzula do umowy, aneksie, Kodeks spółek handlowych (dot. spółek jawnych) , prawo pracy Międzynarodowe prawo konkurencji prawo wspólnotowe, prawo Rady Europy, - najwięcej regulacji OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Inne prawa konkurencji - prawo konkurencji w innych regulacjach np. prawo upadłościowe i naprawcze, prawa autorskie, prawo własności…
… autorskie, prawo do utworów, inne prawa pokrewne
Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia
Inne prawa pokrewne- np. sposób wykonania utworu Własność przemysłowa :
- prawo do wynalazków (patenty)
- wzorów użytkowych i przemysłowych
- znaków towarowych
- topografii układów scalonych
…, 3)wydawanie ulotek, publikowanie broszur, 4) prace normalizacyjne
5. Wyłączenia podstawowe z art. 2 i 3 (warunkowe i bezwarunkowe). Bezwarunkowe wyłączenia: Nie stosuje się ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw m.in. fundusze inwestycyjne, emerytalne, prawo energetyczne, telekomunikacja, media elektroniczne, transport kolejowy, obrót giełdowy papierami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz