Prawo konkurencji

note /search

Unijne Prawo Konkurencji

  • Prawo konkurencji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3080

1.UNIJNE PRAWO KONKURENCJI Przyjmuje się, że przedmiotem regulacji unijnych a zarazem dobrem prawnie chronionym przez przepisy prawa konkurencji, jest właśnie obiektywny stan konkurencji na danym rynku, nie zaś wzajemne stosunki jego...

Prawo konkurencji - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 2583
Wyświetleń: 7455

Prawo konkurencji – ogół norm zapewniających istnienie konkurencji, określających jej reguły oraz ochraniających ją. ŹRÓDŁA PRAWA KONKURENCJI 1. Konstytucja – art. 20 i 22, 2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r ( ochrona konkurencji w ramach struktur...

Notatki z prawa konsumenta

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: . Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem um...

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5292

in. na takie kwestie jak: Procedura koncentracyjna; Instytucja Amicis curia; Postępowanie wyjaśniające/ Hybrydowe; Czyn nieuczciwej konkurencji; Scharakteryzuj dobre obyczaje w ustawie; Wyjaśnij pojęcia związane z kartelizacją i inne. PUBLICZNE

Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2632

...1.Zakres pojęcia „Prawo własności intelektualnej” Prawo własności intelektualnej czyli prawo na dobrach niematerialnych obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Najczęściej do praw tych zaliczamy regulacje dotyczące praw aut...