Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej  - strona 1 Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej  - strona 2 Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej  - strona 3

Fragment notatki:

...1.Zakres pojęcia „Prawo własności intelektualnej”
Prawo własności intelektualnej czyli prawo na dobrach niematerialnych obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Najczęściej do praw tych zaliczamy regulacje dotyczące praw autorskich-w ramach prawa cywilnego, patentów i znaków towarowych- w ramach prawa własności przemysłowej. Niekiedy do praw własności intelektualnej zaliczane są też tajemnice handlowe. Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony...


....24. Jaka jest cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie czyichś autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych? (art. 78, 79)
Ochrona autorskich praw osobistych Art. 78.
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.
3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy...

1.Zakres pojęcia „Prawo własności intelektualnej” Prawo własności intelektualnej czyli prawo na dobrach niematerialnych obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Najczęściej do praw tych zaliczamy regulacje dotyczące praw autorskich-w ramach prawa cywilnego, patentów i znaków towarowych- w ramach prawa własności przemysłowej. Niekiedy do praw własności intelektualnej zaliczane są też tajemnice handlowe. Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony. Naturalna jest chęć ochrony wypracowanego kapitału intelektualnego. Prawo w. i. pozwala na zapewnienie sobie wyłączności w zakresie niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Obejmuje dość szeroki zakres tematyczny: 1) patenty, 2) prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe i znaki towarowe (własność przemysłowa), 3) prawa autorskie i prawa pokrewne. Przedmiotem ochrony nie są przedmioty materialne lecz pewne dobra stanowiące zjawiska o charakterze niematerialnym. Prawa w. i. dają uprawnionemu możliwość zakazania innym pewnych czynności związanych zazwyczaj z gospodarczą eksploatacją dóbr będących przedmiotem ochrony. Często przedsiębiorcy rezygnują z ochrony, gdyż uważają, że nikt nie będzie chciał naruszać ich praw lub sądzą, że uzyskiwanie praw i ich sądowa egzekucja jest za droga. Przy podejmowaniu takiej decyzji trzeba mieć świadomość, że prawa w. i. są nie tylko bronią, ale także narzędziem obrony. Jeżeli przedsiębiorca rezygnuje z korzystania z tego narzędzia, a konkurenci nie, odsł

(…)

… zaliczamy: 1. projekty wynalazcze, w tym: o wynalazki, o wzory użytkowe, o wzory przemysłowe, o topografia układu scalonego, o projekty racjonalizatorskie, 2. znaki towarowe, 3. oznaczenia geograficzne, 4. ochrona konkurencji, 5. zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W przypadku przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich w celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest: • dokonanie…
… na Fundusz Promocji Twórczośći (nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia.) 25. Co to jest wynalazek i co go chroni? Wynalazek musi spełniać trzy kryteria: - musi być nowy, - musi mieć poziom wynalazczy, to znaczy nie może wynikać w sposób oczywisty, dla fachowców w danej dziedzinie, ze stanu techniki - musi się nadawać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz