Unijne Prawo Konkurencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unijne Prawo Konkurencji - strona 1 Unijne Prawo Konkurencji - strona 2

Fragment notatki:1.UNIJNE PRAWO KONKURENCJI
Przyjmuje się, że przedmiotem regulacji unijnych a zarazem dobrem prawnie chronionym przez przepisy prawa konkurencji, jest właśnie obiektywny stan konkurencji na danym rynku, nie zaś wzajemne stosunki jego poszczególnych uczestników. Prawo konkurencji zmierza zatem do

Działanie takie jest zakazane w rozmiarze w jakim może być szkodliwe dla handlu wewnątrz wspólnoty. Nadużycie pozycji lidera ma miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorca pośrednio lub bezpośrednio narzuca „niewygodne” ceny i stosuje dyskryminujące warunki transakcji,

Wykład - 19.10.2012r. 1.UNIJNE PRAWO KONKURENCJI
Przyjmuje się, że przedmiotem regulacji unijnych a zarazem dobrem prawnie chronionym przez przepisy prawa konkurencji, jest właśnie obiektywny stan konkurencji na danym rynku, nie zaś wzajemne stosunki jego poszczególnych uczestników. Prawo konkurencji zmierza zatem do ochrony interesu publicznego, jakim jest utrzymanie prawidłowo funkcjonującej, konkurencyjnej gospodarki, nie zaś ochrony przedsiębiorstw przed innymi przedsiębiorcami wstępującymi w szkodliwe dla innych porozumienia lub nadużywające względem nich swojej konkurencyjnej pozycji.
2. Zakaz karteli, czyli wszelkich umów nieformalnych porozumień czy praktyk, prowadzących do naruszenia lub zniekształcenia zasad konkurencji między przedsiębiorstwami oraz wpływających na handel pomiędzy państwami członkowskimi.
Zakaz nadużywania pozycji dominującej, czyli takiej, która oznacza możliwość samodzielnego działania na rynku, bez względu na zachowania innych producentów, sprzedawców lub klientów.
Zakaz pomocy państwa, poza przypadkami określonymi w traktatach, przy czym pomoc ta rozumiana jest jako wszelkie formy płatności, ulg i zwolnień przyznawanych ze środków publicznych.
Regulacje dotyczące państwowych monopoli gospodarczych, w tym zakaz rozbudowywania istniejących i tworzenia nowych monopoli, kontrolę koncentracji przedsiębiorstw.
3.PRAWNE ASPEKTY POLITYKI KONKURENCJI wywodzą się z Traktatu Rzymskiego i dotyczą zarówno podmiotów prywatnych jak i publicznych, działających na jednolitym rynku oraz prawie wszystkich dziedzin gospodarki. Prawo to obowiązuje także wszystkich dziedzin gospodarki. Prawo to obowiązuje także przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza terytorium unii, w przypadku, gdy ich działalność niekorzystnie wpływa na handel pomiędzy państwami członkowskimi. Wspólnotowe reguły konkurencji nie mają jednak zastosowania w przypadku rolnictwa, transportu, węgla i stali, które podlegają innym uregulowaniom.
4.We wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów w dziedzinie konkurencji dużą rolę odgrywa Komisja Europejska, która może działać samodzielnie lub delegować swoje uprawnienia na władze i sądy państw członkowskich, członkowskich także krajowe organy antymonopolowe, w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzje nie są jednak ostateczne i istnieje jeszcze możliwość odwoływania się do Sądu Pierwszej Instytucji lub do Trybunału Sprawiedliwości. Politykę konkurencji w Komisji Europejskiej zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji.
5. ZAKAZ POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ
Przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na rynku Unii Europejskiej, podlegają zakazowi zawierania porozumień prowadzących do ograniczenia konkurencji. W szczególności niedozwolone są praktyki cenowe, porozumienie kontyngentowe, które wprowadzają kontrolę nad wielkością produkcji, zbytu, inwestycji, porozumienia o podziale rynku lub źródeł zaopatrzenia. Przedsię

(…)

… lub więcej przedsiębiorstw, lub gdy kilka firm tworzy nową. Takie zdobycie kontroli następuje przez nabycie akcji, majątku lub zawarcie odpowiedniej umowy. Jeżeli przedsiębiorstwa chcą dokonywać połączenia w ramach Unii, muszą wcześniej poinformować o takim zamiarze Komisję, która może zezwolić na połączenie, poprosić o zmianę założeń lub wydać zakaz koncentracji.
8.POMOC PUBLICZNA
Koncentracja na rynku unijnym chroniona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz