Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4515
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

2 pliki .doc (14 i 35 stron) zawierają wykłady z przedmiotu postępowanie sądowo-administracyjne, który prowadzi dr Alina Miruc na Wyższej Szkole Administracyjnej im. Stanisława Staszica.

Notatki obejmują takie tematy jak: sąd administracyjny, sąd powszechny, sąd najwyższy, prawo sądu administracyjnego, rodzaje skarg do sądu administracyjnego, naczelny sąd administracyjny, uczestnicy postępowania, czynności procesowe w postępowaniu sądowym, doręczenia, posiedzenie sądowe, koszty postępowania, zwolnienie od kosztów sądowych, prawo pomocy, moc skargi do sądu administracyjnego, postępowanie mediacyjne, samokontrola organu wykonującego administrację publiczną, postępowanie rozpoznawcze, zawieszenie i umorzenie postępowania, zakaz reformationis in peius, wyrok, postanowienia, odwołanie od orzeczeń, skarga kasacyjna, zażalenia oraz obalanie prawomocnych orzeczeń.

Dodatkowo porusza zagadnienia: kontrola zewnętrzna, kontrola wewnętrzna, sytuacje prawne, zadania zgromadzenia, kolegium, zadania izby finansowej, zadania izby gospodarczej, sąd dyscyplinarny, biuro orzecznictwa, kontrola legalności, pełnomocnicy oraz pisma procesowe.

Notatka pozwoli pokazać na jakich zasadach funkcjonuje prawo sądowo-administracyjne oraz pomoże lepiej przygotować się do na zajęcia.

Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej.
Sąd administracyjny a sąd powszechny w kontroli administracji publicznej
Sądowa kontrola administracji publicznej jest sprawowana przez sądy powszechne i sądy szczególne. W 1980 r powołano NSA od tego czasu rola sądów powszechnych w kontroli administracji stała się mniej widoczna jednak z czasem umocniła się a nawet uległa poszerzeniu.
Wspólnym założeniem obu tych sądów jest to że są nie działa z urzędu a czyni to dopiero na żądanie uprawnionego podmiotu zgłoszone w przypisanej formie, a także łączy ich wiele tożsamych zasad postępowania sądowego.
Sąd administracyjny -> jest w zasadzie sądem kasacyjnym, orzekającym o zgodności albo niezgodności z prawem aktu lub czynności organu administracyjnego.
Gdy zaskarżony akt (decyzja, postanowienie) lub czynność prawna okaże się niezgodna z prawem sąd ten albo uchyla, albo stwierdza jego nieważność lub niezgodność z prawem.W orzeczeniu zawiera ocenę prawną kontrolowanego aktu oraz wytyczne co do stosowania prawna w danej sprawie indywidualnej lub stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności. Wtedy sprawa powraca do organów administracji publicznej, które mogą :
--->Wykonać utrzymany w mocy akt,
--->Po obaleniu aktu podjąć działanie zmierzające do ponownego rozstrzygnięcia sprawy.Wg ustawy sąd administracyjny powołany jest do formułowania w swoich orzeczeniach zwrotów stosunkowych- wypowiedzi kwalifikujących określone zachowanie jako zgodne albo niezgodne z prawem. Przy tej ocenie konieczna jest znajomość dwóch norm prawnych:
*1* Norma odniesienia- wynika z przepisów nakazujących, dozwalających lub zakazujących, odnoszących się do konkretnego zachowania sądu kontrolującego administrację. Wyznaczają podstawowy zakres i kryteria kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny, odsyłają do przepisów odrębnych co do prawa do skargi w niektórych sprawach. Z przepisów tych wynika iż sąd a. nie jest powołany do bezpośredniej ingerencji w samo administrowanie , zastępowanie organów administracyjnych w rozstrzyganiu spraw co do istoty*2* Norma dopełnienia- tworzy się ją z treści przepisów, ustanawiających na rzecz organu administracji kompetencję do określonego zachowania u ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz