Postępowanie sądowo-administracyjne (opracowane pytania)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4018
Wyświetleń: 15638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne (opracowane pytania) - strona 1

Fragment notatki:

Opracowane są przykładowe pytania egzaminacyjne zarówno z postępowania administracyjnego jak i sądowo-administracyjnego. Notatka składa się z 60 stron i porusza między innymi takie kwestie jak: metody ustalania właściwości sądu administracyjnego, nadzór w postępowaniu egzekucyjnym, zasada pisemności, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, wpływ postępowania cywilnego na administracyjne, zasady postępowania dowodowego oraz gwarancje wykonania orzeczenia. Notatka zawiera także informacje na temat: koncepcja legitymacji procesowej w doktrynie, postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń, decyzja ostateczna a prawomocna, legitymacja do wniesienia odwołania i zażalenia, tosunek postępowania egzekucyjnego do orzekającego oraz środki administracyjnej obrony w postępowaniu egzekucyjnym.

1.Zdolność świadka i biegłego w pa
2.Decyzja organu odwoławczego w pa i op
3.Egezkucja z tytułów obcych
1.Organizacja społeczna i jej pozycja w pa.
2.Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego. Regulacja zawarta w ustawie psa 3.Niedopuszczalność egzekucji
1. System zasad w post. admin. 2. Tryb składania skargi do wsa i gwarancje skuteczności wniesienia. 3. Sytuacja osoby trzeciej w post. Egzekucyjnym
1. Decyzja administracyjna i jej struktura. 2. Przesłanki wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego i jego zakres przedmiotowy. 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
1.Kontrola prokuratorska w kpa
2.Dopuszczalność skargi w psa
3.Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i psa
1.Forma wszczęcia postępowania w pa i op
2.Dopuszczalność dowodu w psa
3.Nadzór w postępowaniu egzekucyjnym
1.Postanowienie o przekazaniu, postanowienie o zwrocie w postępowaniu ogólnym i szczególnym (chodzi o art. 65 i 66 k.p.a.)
2.Obalenie prawomocności orzeczeń sądu administracyjnego
3.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
1.Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego
2.Wymagania formalne podania, skutki braku
3.Legitymacja skargi do WSA 1. Geneza polskiego prawa o postępowaniu administracujnym. 2. Granice rozporządzalności prawem odwołania i zażalenia. 3. Zasady pokrywania kosztów w postępowaniu administracyjnym.
1.Wywłaszczenie praw nabytych
2.Zasada pisemności
3.Zawieszenie i umorzenie w psa
1.Pojęcie kodyfikacji pa
2.Przesłanki uchylenia decyzji, postanowienia w trybie wznowienia postępowania
3.Prawomocność orzeczeń sądu admin. Granice powagi rzeczy osądzonej
1.Przesłanki dopuszczalności ugody.
2.Relacje między weryfikacją w trybie adm. i na drodze sądowej.
3.Zakres stosowania postępowania skargowo wnioskowego.
1.Wlasciwosc delegacyjna w post. adm. i podatkowym.
2.Decyzja nieistniejąca.
3.Roszczenia odszkodowawcze w pa lub psa
1. Właściwość instancyjna. Sposób ustalenia 2. Instytucja nadzoru i instytucja odwołalności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. 3. Wyjatki od związania skargą kasacyjną
1.Właściwość organów w pa i op (pojęcie, rodzaje, sposób ustalenia, skutki naruszenia)
2.Postanowienia zaskarżalne do WSA (egz. i zabezp. też)
3.Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym.
1.Koncepcja legitymacji strony w doktrynie i kpa
2.Moc skargi do sądu admin.
3.Granice postępowania rozpoznawczego w postęp. Odwoławczym
1.Pojecie i klasyfikacja dowodów
2.Relacje między trybami zwykłym a nadzwyczajnym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz