Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1 Zagadnienia na egzamin - strona 2 Zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA 1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. 2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego 3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego. 4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje. 5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne 6. Strona postępowania administracyjnego. 7. Podmiot na prawach strony. 8. Uczestnik postępowania administracyjnego. 9. Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego szczególnego. 10. Czynności procesowe postępowania administracyjnego. 11. Dowody w postępowaniu wyjaśniającym. 12. Orzekanie w sprawach indywidualnych postępowania administracyjnego. 13. Weryfikacja decyzji postępowania w toku instytucji administracyjnej(?) 14. Zagadnienia wadliwości decyzji decyzji administracyjnej. 15. Weryfikacja decyzji i postępowania w trybie nadzwyczajnym 16. Kontrola organu administracji publicznej wykonana przez (?) 17. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. 18. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. 19. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej. 20. Prawo do sądu administracyjnego. 21. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. 22. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego. 23. Podmiot postępowania sądowo administracyjnego. 24. Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym. 25. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 26. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. 27. Obalenie prawa orzecznika sądu(?) 28. Gwarancje skuteczne orzecznictwa sądów administracyjnych. 29. Zakres obowiązków ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 30. Postępowanie egzekucyjne w administracji 31. ….i uczestnik postępowania administracyjnego. 32. Środki egzekucyjne. 33. Tok postępowania egzekucyjnego. 34. Środki zaskarżania i środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym. 35. Postępowanie zabezpieczające. PYTANIA EZAMINACYJNE 1. Zakres obowiązywania kpa. 2. Wyroki sądowe w postępowaniu administracyjnym. 3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego/ Z 13 1. Rozstrzyganie sporów między administracją a samorządem terytorialny, 2. Postępowanie zabezpieczające. 3. Budowa systemu weryfikacji decyzji. Z 15 1. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym. 2. Postępowanie wstępne przed organami WSA 3. Wierzyciel w egzekucji Z 8 1. Umorzenie postępowania administracyjnego. 2. Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowo administracyjnym. 3. Środki zaskarżania w postępowaniu administracyjnym. służące w drodze sądowej. Z 9 1. Rozprawa w postępowaniu administracyjnym. 2. Przesłanki dopuszczające skargi do sądu administracyjnego(?) 3. Postępowanie zabezpieczające. Z 17 1. Sytuacja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 2. Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego

(…)

… organu administracji publicznej 3 Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnej Zestaw 6 1 Wszczęcie postępowania administracyjnego 2 Zakaz reformationis in peius w obu postępowaniach 3 Stosunek postępowania zabezpieczającego do postępowania egzekucyjnego Zestaw 7 1 Zasada udzielania informacji w KPA i OP 2 Wywłaszczenie praw nabytych 3 Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym Zestaw 8 1 Uproszczone postępowanie administracyjne 2 Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej 3 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym Zestaw 9 1 Kompetencja ogólna organów w postępowaniu administracyjnym 2 Kontrola wykonania decyzji przez organy administracyjne 3 Organy asystujące w postępowaniu egzekucyjnym Zestaw 10 1 Funkcja ochronna prawa w postępowaniu administracyjnym 2 Postępowanie odwoławcze…
… egzekucji Zestaw 14 1 Ugoda administracyjna 2 Przesłanki negatywne wznowienia postępowania 3 Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Zestaw 15 1 Różnice między postępowaniem administracyjnym a egzekucyjnym w I instancji 2 Wznowienie postępowania administracyjnego 3 Zakaz reformationis in peius Zestaw 16 1 Suspensywność środków zaskarżenia 2 Klasyfikacja i pojęcie dowodu 3…
… postanowień 3 Zobowiązany i jego skutki prawne w egzekucji Zestaw 21 1 Zarzut 2 Zaskarżenie do NSA 3 Świadek w egzekucji Zestaw 22 1 Rektyfikacja decyzji i postanowień 2 Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego 3 Zasady ogólne w egzekucji Zestaw 23 1 Środki zabezpieczające 2 Interes prawny w postępowaniu administracyjnym 3 Skargi wnoszone do NSA
3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz