Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne - strona 1 Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne - strona 2 Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO EGZEKUCYJNE:
Postępowanie egzekucyjne w Administracji Publicznej
Ustawa z dn 17.06.1966r. tekst jednolity
Art.1 Ustawa określa sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylenia się zobowiązanych do wykonywania ciążących na nich obowiązków. Ustawa również określa wprowadzenia przez organ egzekucji postępowania i stosowane przez nie środki przymusu, służące doprowadzenia do wykonywania lub zabezpieczenia wykonywania obowiązków. Omawiany akt prawny określa również sposób i zakres udzielenia pomocy państwa obcemu lub korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych.
Art. 2 Obowiązki podlegają egzekucji:
-podatki, należności, inne opłaty
-wszystkie opłaty budżetowe, administracyjne itp.
Art.3 Podstawa zastosowania egzekucji (decyzja-władczo i jednostronne określone działanie organizacji)
Art. 6 Zasady postępowania egzekucyjnego
Obligatoryjne rozstrzygnięcie? postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela
Art. 7 Zasada praworządności- środki przewidziane w ustawie i najmniej uciążliwe
Art.9 ograniczenie egzekucji z wynagrodzeń, z rent i emerytur Treści programowe- sądowo- administracyjne Prawo do sądu administracyjnego, rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych od sądów powszechnych Ustrój sądów administracyjnych. Organy sądów administracyjnych, status prawny sędziów sądu administracyjnego Rodzaje skarg do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego
Legitymacja do złożenia skargi do WSA . Właściwość NSA strony postępowania i uczestnicy postępowania 4.Stadia postępowania sądowo-administracyjnego :
Postępowanie wstępne , dopuszczalność skargi, dopuszczalność dowodów. Wymagania formalne skargi. Odrzucenie skargi
Postępowanie rozpoznawcze , granice rozpoznania skargi. Dopuszczalność skargi
Orzekania WSA
środki odwoławcze w postępowaniu sądowo- administracyjnym
Skarga kasacyjna. Wymagania materialne i formalne skargi kasacyjne. Przymus zastępstwa stadia postępowania kasacyjnego
Obalenie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych Wznowienie postępowania sądowo- administracyjne
Unieważnienie orzeczenia Sądu Administracyjnego
Koszty postępowania i pomocy prawnej
Istota postępowania egzekucyjnego w administracji. Jego zasady i zakres przedmiotowy i podmiotowy postepowania Przebieg postępowania egzekucyjnego
Wszczęcie postępowania Czynności egzekucyjne
Zawieszenie postępowania
Umorzenie postępowania
Zbieg egzekucji administracyjnych


(…)

socjalnej
- egzekucja z rachunków bankowego i zakładów oszczędnościowych - egzekucja z weksla
-egzekucja z ruchomości i nieruchomości
13. Egzekucja ze środków niepieniężnych:
Grzywna w celu przymuszenia
Odebranie rzeczy ruchomej
Postępowanie uproszczone
Art. 3§ 1 Z tego artykułu wynika że egzekucję administracyjną stosuje się w celu realizacji obowiązków wynikających z decyzji i postanowień właściwych organów.
Owe właściwe organy spełniające funkcję administracyjno- publiczne np. organy samorządu zawodowego art.5ustala jakie podmioty będą wierzycielami w postepowaniu egzekucyjnym. Poza organami Administracji Publicznej tylko wyjaśnienie jest inna jednostka organizacyjna (organizacja i instytucja) na rzecz której ma być wykonana egzekucja. Jeżeli podstawą egzekucji są indywidulane akty administracyjne…
… wynagrodzenia za pracę potrąceniu polegają:
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonywanych na zespół świadczeń Zaświadczenia alimentacyjne art.81 wynosi 3/5 z wynagrodzenia
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczeń alimentacyjnych art. 87 pkt. 2 KP
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi do połowy wynagrodzenia zgodnie z art. 87§2 KP potrąceń wynagrodzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz