Rygor natychmiastowej wykonalności

note /search

Zagadnienia na test.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

przez pozwanego: A. może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, B. nada wyrokowi...

Wzór-Sprzeciw do wyroku zaocznego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ pozwany nie mógł brać udziału w rozprawie z powodu...