Wzór-Sprzeciw do wyroku zaocznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Sprzeciw do wyroku zaocznego - strona 1

Fragment notatki:

..................................................
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział Gospodarczy
Powód : Konrad Kwiat
Ul. Kocia 12 Wrocław
Wpis do ewidencji 23564 UM we Wrocławiu
Pozwany : Jan Nowak
Ul. Mysia 12 Wrocław
Wpis do ewidencji 23618 UM we Wrocławiu
Sgn. akt 123/as/00 Wartość przedmiotu sporu: 728 zł
Sprzeciw do wyroku zaocznego Wnoszę o: 1. Uchylenie wyroku zaocznego Sadu Rejonowego we Wrocławiu 2.10.2000 roku sgn. 123/as/00, doręczonego w dniu 3.10.2000 roku i oddalenie powództwa,
2. Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych,
3. Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu.
Uzasadnienie Powód dochodzi w pozwie kwoty 728 zł z odsetkami i kosztami procesu z tytułu należności za wypędzenie szczurów z mojej piwnicy.
Powód wyliczył należność na podstawie częściowego wykonania umowy: dotychczas wypędził szczury z piwnicy przy ul. Dziwnej 24.
Zadanie to jest bezpodstawne, ponieważ umowa o wypędzenie szczurów z 8.04.2000 roku w § 7 precyzuje, że pozwany będzie płacił za każdego doprowadzonego szczura, a nie za odszczurzone pomieszczenie.
Dowód: umowa z dnia 8.04.2000 roku oraz zeznania świadka Anny Lizak ul. Kogucia 12 we Wrocławiu.
Powodowi należy się zapłata za doprowadzone szczury, a nie odszczurzone pomieszczenie, a skoro nie doprowadził jeszcze żadnego szczura to żądanie zapłaty jest przedwczesne.
Uzasadniony jest zatem wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ pozwany nie mógł brać udziału w rozprawie z powodu złego stanu zdrowia.
Dowód: zaświadczenie lekarskie
Jan Nowak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz