Enzymologia - strona 2

note /search

Reakcje hydroliyczne- wykład 12

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

Enzymologia Wykład 12 Reakcje hydrolityczne Hydroliza wiązania amidowego Zastosowamie: otrzymywanie optycznie czynnych aminokwasów białkowych i niebiałkowych (szczególnie enancjomerów D). Proteazy – hydrolizujące

Reakcje utlenienia, redukcji- wykład 13

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

Enzymologia E l i Wykład 13  Wykład 13 Reakcje hydrolityczne j y y Nitryle w przyrodzie Nitryle w przyrodzie Związki Z i ki organiczne zawierające grupę nitrylową powstają nie t lk j k i i j it l t j i tylko jako produkty naturaln...

Enzymy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

Enzymy - białka proste lub złożone, produkowane w żywych organizmach - - zmieniają szybkość reakcji same nie ulegając zmianie - - są wysoce specyficzne - - biorą udział we wszystkich reakcjach chemicznych ustroju, - zbudowane z rybonukleotydów (RNA) – rybozymy, (Cech, 1986r.) - zbudowane z de...

Transferazy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

TRANSFERAZY EC 2 - katalizują reakcje przenoszenia grup funkcyjnych między cząsteczkami donora i akceptora A-B + C → A + B-C Wiele reakcji, w których uczestniczą transferazy, należy do najważniejszych reakcji biochemicznych TRANSFERAZY E...

Inhibitory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1652

inhibitory - substancje hamujące aktywność enzymów cystatyny hamuja proteazy cysteinowe=centrum aktywnym cysteina searyny aspiny badanie mechanizmów projektowanie leków kontrorla rozwoju ...

Koenzymy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1960

2011-12-14 koenzymy amid NAD dehydrogenaza glutanowa nukleotyd flawinowy dedydrogenzy NADH koenzym q łańcuch ulteninia biologicznego coenzym a przeniosi grupy acylowe w cyklu kwasów tłuszczowych tetrachydrofolian 25% enzymów zawiera silnie związny jon metalu niezbędny do ich aktywności jony m...

Oczyszczanie białek

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

oczyszczanie białek Do serparacji cząstek wykorzystuje się różnice w ich wielkości masie ładunku elektrycznym i powinowactwei do innych cząstekczek im czystrzy enzym błonowy tym mniej przyjazne źródowisko dla niego uszkodzenie komórek i tkanek i odddzieleniu bałek rozpuszczanych kilka tysięcy o...

Enzymologia - notatki z wykładu 1

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

I zasada termodynamiki jest zasadją zachowania energi. W każdym procesie całkowita ilośc energi systemu wraz z otoczeniem pozostaje stała Chociaż energia ani nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu w danym procesie to mogą zachodizć transformacje jednej formy w inną na przykład energia chemiczna moż...

Enzymologia - notatki z wykładu 2

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

rzędowość i cząsteczkowość reakcji ile cząsteczek bierze udział - jedno dwu lub trójcząsteczkowe np. cukier z dwuch takich samych monomerów - dwucząsteczkowa pierwszeg rzędu szybkość proporc...

Enzymologia - notatki z wykładu 3

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

2011-11-09 KM jest ważna nie tylko dlatego że opisuje matetmatyczne kinetykę eznymu ale dlaczego oznaczamy Km KM wskazuje pośrednio na panujące stężenie substratu - gdyby [substrtu]Km skoro szybkość reakcji nie mozę przewyższać Vmax zaś równica między szybkością przy [S]=Km a przy [S] =1000Km js...