Enzymologia - notatki z wykładu 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymologia - notatki z wykładu 1 - strona 1 Enzymologia - notatki z wykładu 1 - strona 2 Enzymologia - notatki z wykładu 1 - strona 3

Fragment notatki:

I zasada termodynamiki jest zasadją zachowania energi. W każdym procesie całkowita ilośc energi systemu wraz z otoczeniem pozostaje stała Chociaż energia ani nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu w danym procesie to mogą zachodizć transformacje jednej formy w inną na przykład energia chemiczna może być zamieniana na energię cieplną radiacyjną elektryczną lub mechaniczną Z II zasady wynika że w każdym procesie entropia czyli nieuporządkowanie systemu wraz z otoczeniem zwiększa się aż do osiągnięcia rónowagi w punkcjie Inaczej mówiąc fundamentalną siłą napędową wszystkich proceśów chemicznych i fizycznych jest tendencja do wzrosut entropi uniwersum. Zywe systemy są otwarte, zatem wymieniają energię z otoczeniem. Potrzebna jest funkcja która połączy zmiany energii i entropi do określenia kierunku i równowagi reakcji chemicznych jest kilka takich wfunkcji najważniejsza dla biochemii jest
energia swobodna gibbsa (G) ta forma energii jest dolna do wykonania pracy...
delta G=delta H-TdeltaS
delta G energii swoboddnej systemu w czasie jrekaji w stałej temperaturze i ciśnieniu delta H jest zmianą entalpii (ciepła)
delta S jest zmianą entropii dla danej reakcji dla rekcji A+B C+D
delta G 0 jest energią swodobną dla rekcji w warunkach standardowych w stężoeniu 1M 1 atm dla gazów wszystkich delta G=delta G0 +RTln([C][D]:[A][B])
możemy obliczyć zmianę energi swobodnej dla reakcji w króej stężenia są rożne od jednomolowego
Jeśli reakcja będzie przebiegać w kierunku równowagi to energia swobodna systemu będzie się zmniejszać i to jest ten proces w którym teoretycznie może zostać wykonana praca
0=deltaG0-RTln([C][D]:[A][B])
Standardowa zmiana energi swoodnej delta G0 dennej reakcji chemicznej To delta G określa czy reakcja chemiczna będzie przebiegać w żadanym kierunku przy określonych stężeniach regetów Może ona przebiegać tylko wtedy gdy delta G ma znak ujemny z drugiej strony rekaja chem Może przy ujemnej (w tablicach) w specjalnych warunkach np. w komórce
dla reakcji glukozo 1 fosforan ↔ glukozo 6 fosforan
normalnie w lewo egzoergiczna
delta G0 zależy tyko od warunków początkowych systemu nie od drogi uzytej do przejścia od warunków początkowych do końowych daje tylko informacje o potnataniczności a nie o szybkości
można przeprowadzić rekcje przebiegającą niespontanicznie sprzęgając ją z rekcją spotnatniczą bo jeśli zsumuje się delta G zero obu rekacji będzie ujemne
wspólny pośrednik - produkt reakcji pierwszej i substrat rekcji drugiej


(…)

…: Nsigma—Hsigma+***Osigma-
donorami i akceptorami wiązania wodorowego są prawie wylącznie atomy ujemnie naładowane (w baiłkach O, N czasem S
wiąz wodorowe są słabsze niż kowalencyjne 2,5-8 Kcal/mol
Jest ich na tyle dużo są są istotne
cz. wody jest dipolem
topnienie lodu 25% wiaz wodorowego zerwana
Gdy dwie przeciwnie naładowane grupy znajdą się w bliskim sąsiedztwie zostaje przyciągane siłami coulomba…
… to od energii swobonych przporządkowanych każdemu stanowi pośredniemu który cząsteczka musi osiągnąć Jeśli rozważymy rekcję w której istniejące wiązania między dwao jądrami zostanie zastąpione przez inne wiązania z nowym jądrem musiy zdawać sobie sprawę że w pewnych chwilach reakcji istnieje realnie taka forma molekularna...
stan przejściowy (transition state)
RCH2Br+OH- ↔ RCH2OH + Br-
stan przejściowy: HO…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz