Wstęp do programowania - strona 2

note /search

Kampania społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Kampania społeczna: Kampania to zespół zaplanowanych i skoordynowanych działań w celu osiągnięcia określonego celu. Cele kampanii: poszerzenie wiedzy i akceptacji wpływ na postawy wpływ na zachowania Kampanie społeczne: umożliwiają firmie zrealizowanie wizji pomagają ludziom w zauważeniu pro...

Katalizatory świadomego tworzenia PR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Katalizatory świadomego tworzenia PR: Pojawienie się dziennikarzy - tzw. muckrakers - i ich ataki na kapitalistów. Reakcja środowisk przemysłowych na krytykę i zatrudnianie dziennikarzy „wybielających” działalność firmy (whiteworkers) Działalność Ivy'ego Lee pod hasłem „The public be informed”. ...

Komunikaty informacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Komunikaty informacyjne (Information release): mają objętość zdania / akapitu Komunikaty prasowe (news release, press release): przekazywane na bieżąco, przeważnie w regularnych odstępach czasowych dostosowanie do profilu mediów prze...

Komunikowanie społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Komunikowanie społeczne Communicare - dzielić się, brać udział, uczestniczyć, być z kimś w relacji (conajmniej dwie osoby). Communitas - wspólnota, koleżeństwo i sprawiedliwość we wzajemnym odnoszeniu się Komunikowanie społeczne - pojawia się wówczas, gdy pojawia się druga osoba inna niż nadawca....

Modele PR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Modele PR Model agenta prasowego Model informacji publicznej Model dwukierunkowy asym. (15% firm w USA) (50% firm) (20% firm) Cel: publicity (rozgłos) Przekaz jednokierunkowy Komunikacja dwukierunkowa oanizacji raczej kompletny z p...

Ogólne funkcje PR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Ogólne funkcje PR: Analizowanie Doradzanie Komunikowanie Informowanie Motywowanie Organizowanie Kontrola Koordynacja całej działalności komunikacyjnej Bycie łącznikiem i pośrednikiem między organizacją i otoczeniem Ostrzeganie, prewencja oraz harmonizacja działań w sytuacji kryzysowej. PE...

Podstawowe zadania publikacji wewnętrznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Podstawowe zadania publikacji wewnętrznej: informowanie pracowników zachęcanie pracowników do podwyższania jakości produktu promowanie osiągnięć i sukcesów pracowników promowanie osiągnięć i sukcesów organizacji PR zewnętrzny: Informacje pisemne dla dziennikarzy Wydawnictwa firmowe Imprezy z...

PR na początku XXI wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

PR na początku XXI wieku: Era komunikacji dwustronnej (rozwój nowych mediów): Sieci kablowe, komórki, SMS-y, faksy, skanery, internet. Działalność PR stała się integralną częścią sposobów działania firm. Ponad 70% zawartości przeciętnego dziennika w USA jest rezultatem działań PR-owcó. Przyczyny ...

Rola PR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Rola PR: PR układa i utrwala fundamenty rozwoju pozytywnego wizerunku PR może działać jak magnes - wszystkie jego części „ciągną” w tym samym kierunku - osiągnięcia strategicznego celu Dlatego PR jest strategią i nieodłącznym elementem działania ...

Wstęp do programowania - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Wstęp do programowania Wykład 3 1 2 Systemy mikrokomputerowe 3 Model komputera von Neumanna Główną cechą tego modelu jest istnienie programu.  Program to zbiór rozkazów opisujących kroki, które  należy wykonać w zadanej kolejności.  Program jest przechowywany w pamięci wraz z  danymi, które są ...