Matematyka - strona 8

Listy zadań dla techniki rolniczej i leśnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

I ROK  TECHNIKI ROLNICZEJ I LEŚNEJ - ZSZ Lista zadań nr 9 1) Oblicz całki: dx x x x ) 2 3 ( 4 3 2 6 ∫ + −  ,      ∫ + + dx x x x )) cos( 3 6 ( 2   ,     dx x x ) 1 3 1 2 ( 2 2 ∫ + − −   , dx e e x x x ) 6 2 5 3 ( ⋅ + − ∫ − ,    ∫ + − dx x x 1 1 2 2  ,         ∫ − − dx x x 1 1 3  ,      ∫ + dx x t...

Całka nieoznaczona - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3633

Wykład 9: Całka nieoznaczona 5 grudnia 2012 Motywacja Problem 1. Kropla wody o ´srednicy 0 , 07 mm porusza si˛e z pr˛edko´sci ˛ a v ( t ) = g c (1  − e −ct ) , gdzie g  oznacza przy´spieszenie ziemskie, a stała  c  = 52 , 6 1 s  została...

Całka oznaczona - metody obliczania, zastosowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Wykład 11 i 12: Całka oznaczona: metody obliczania, zastosowania semestr zimowy; rok akademicki 2012/2013 Definicja całki oznaczonej dla funkcji ciagłej Definicja 1. Załózmy, ˙ze f...

Całka oznaczona - Funkcja pierwotna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Wykład 10: Całka oznaczona semestr zimowy; rok akademicki 2012/2013 Pole „trójk ˛ ata parabolicznego” Problem. Chcemy obliczy´c pole  s  figury  S  ograniczonej prost ˛ a  y  = 0, p...

Ciągi liczbowe dla technologii żywności i żywienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

CIĄGI  LICZBOWE  1.  Dane są ciągi liczbowe:  a)                                   b)                        c)                            d)                       e)                                  Dla każdego ciągu wyznacz a10 oraz an.   2.  Dla poniższych ciągów  a)                           ...

Ciągi liczbowe dla budownictwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

CIĄGI  LICZBOWE  1.  Dane są ciągi liczbowe:  a)                                   b)                        c)                            d)                       e)                                  Dla każdego ciągu wyznacz a10 oraz an.   2.  Dla poniższych ciągów  a)                           ...

Ciągi liczbowe dla geodezji i kartografii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Zadania z analizy matematycznej dla I roku GiK.  Lista 1. Ciągi liczbowe.  1.  Podać wzór na   dla ciągów:  a.  3, 5,7, 9, 11,…  b.  , , , , …  c.  1, 0, 1, 0,…  d.  1, 3, 6, 10, 15, 21,…  e.  −prawdopodobieństwo, że w rzucie sześcienną kostką do gry  wypadnie n oczek  2.  Obliczyć  , ,  wiedząc,...

Ciągli liczbowe dla inżynierii i gospodraki wodnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Zadania z analizy matematycznej dla I roku IB, IiGW, IŚ.  Lista 1. Ciągi liczbowe.  1.  Podać wzór na   dla ciągów:  a.  3, 5,7, 9, 11,…  b.  , , , , …  c.  1, 0, 1, 0,…  d.  1, 3, 6, 10, 15, 21,…  e.  −prawdopodobieństwo, że w rzucie sześcienną kostką do gry  wypadnie n oczek  2.  Obliczyć  , , ...

Dyskretne zmienne losowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Dyskretne zmienne losowe Wykład 4; 27 lutego 2012 Definicja 1. Zmienn ˛ a losow ˛ a nazywamy dyskretn ˛ a (skokow ˛ a), je´sli zbiór jej warto´sci x 1 , x 2 , . . . ,  mo˙zna ustawi´c w ci ˛ ag. Zmienna losowa  X , która przyjmuje wszystkie warto´sci z zadanego przedziału ( a, b ), nie jest zmienn...

Elementy logiki matematycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Elementy logiki matematycznej Wrocław 2012 O czym będzie mowa? Wartości logiczne Rachunek zdań Wnioskowanie i dowodzenie Rachunek kwantyfikatorów Literatura ▶ Dariusz Wrzosek:  Matematyka dla biologów . Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2008. Rozdział 1. ▶ Jan Kraszewski:  Wstęp do...