Wycena nieruchomości - strona 3

note /search

Podejścia, metody i techniki wyceny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1547

Podejścia, metody i techniki wyceny. 1.Podejście porównawcze: a) metoda porównywania parami b) metoda korygowania ceny średniej c) metoda analizy statystycznej rynku 2.Podejście dochodowe: a) metoda inwestycyjna: - technika kapitalizacji prostej - technika dyskontowania strumieni dochodów ...

Podejście dochodowe w wycenie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1344

Podejście dochodowe w wycenie: definicja, tok czynności dla każdej metody i techniki, wzory, stopy i współczynniki kapitalizacji i dyskonta Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywane...

Podejście kosztowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1778

Podejście kosztowe, definicja, tok czynności dla każdej metody i techniki, wzory. Podejście kosztowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzieln...

Podejęcie mieszane- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 861

Podejście mieszane, definicja, tok czynności dla każdej metody, wzory. W podejściu mieszanym mogą być stosowane elementy innych podejść, tj.: podejścia porównawczego, podejścia dochodowego lub podejścia kosztowego. Podejście mieszane stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości, jeżeli nie...

Podejście porównawcze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1463

Podejście porównawcze, definicja, tok czynności dla każdej metody, wzory Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze wzgl...

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 777

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związku z uchwaleniem lub zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli w przypadku zmiany PZP właściciel posiadał grunt na terenach przeznaczonych pod zabudowę, a w wyniku tej zmiany jego grunt został pozbawiony praw do zab...

Przepisy zawodowe rzeczoznawców majątkowych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 819

Przepisy zawodowe rzeczoznawców majątkowych Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008r. - KSWP 1 - Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa - KSWP 3 - Operat szacunkowy ...

Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 10941

Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania. Zużycie to proces niszczenia się materiału na skutek spadku jego wytrzymałości pod wpływem cyklicznego obciążenia mechanicznego. Rodzaje zużycia obiektów budowlanych: - zużycie techniczne - zużycie środowiskowe - zużycie funkcjonalne Określa si...

Wartości nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

Wartości nieruchomości Wartość rynkowa nieruchomości jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku za daną nieruchomość. Szacuje się ją z uwzględnieniem cen transakcyjnych oraz zakładając, że strony umowy są od siebie niezależne, dobrze poinformowane, nie znajdują się w s...