Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związku z uchwaleniem lub zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związku z uchwaleniem lub zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego- opracowanie - strona 1 Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związku z uchwaleniem lub zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości oraz zasady wyceny w związku z uchwaleniem lub
zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Jeżeli w przypadku zmiany PZP właściciel posiadał grunt na terenach przeznaczonych pod zabudowę,
a w wyniku tej zmiany jego grunt został pozbawiony praw do zabudowy to może on zażądać od gminy
odszkodowania, ale musi udowodnić, że w związku ze zmianą planu poniósł szkodę (obniżenie
wartości gruntu). W przypadku chęci sprzedaży swojej nieruchomości gmina musi wypłacić mu 100%
różnicy wartości nieruchomości.
Gdy właściciel sprzedaje nieruchomość w czasie do 5 lat od wejścia w życia planu, gmina ma
obowiązek naliczyć mu opłatę planistyczną wg uchwalonej stawki procentowej. Zasada wyceny
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wygląda następująco:
- wycena wartości nieruchomości przed wejściem w życie planu,
- wycena wartości nieruchomości po wejściu w życie planu,
- obliczenie różnicy wartości, nie licząc wysokości opłaty planistycznej chyba, że gmina poprosi o to
rzeczoznawcę.
Niektóre osoby sprzedające nieruchomości, nie uwzględniają aktualnych cen rynkowych
nieruchomości podlegających opłacie i sprzedają je po cenie niższej niż ta, która zostanie wskazana
przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie osoby muszą liczyć się z tym, że gmina będzie naliczała
opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę,
która wynika z aktu notarialnego.
Ponadto, przy oszacowaniu wartości nieruchomości faktycznie nie bierze się pod uwagę ceny zbycia
konkretnej działki przez jej właściciela, lecz wyłącznie rynkowe wartości nieruchomości
przeznaczonych na podobne cele. Jest to bardzo istotne, bo może się zdarzyć, że ktoś sprzeda działkę
(użytkowaną do tej pory rolniczo) innemu rolnikowi za cenę stosowaną w przypadku gruntów
rolnych, nie zdając sobie sprawy, że działka zmieniła w planie swoje przeznaczenie i teraz ma np.
charakter usługowy.
W przypadku, gdy zbywca nieruchomości uważa, że obliczona przez gminę opłata planistyczna jest za
wysoka, może skorzystać z drogi odwoławczej. Należy pamiętać, że na złożenie odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest tylko 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji
ustalającej wysokość opłaty.
Gdy właściciel sprzedaje nieruchomość w czasie do 5 lat od wejścia w życie planu, gmina ma
obowiązek naliczyć mu opłatę planistyczną wg uchwalonej stawki procentowej.
Plan wszedł 01.08.2011
Sprzedaje 01.12.2011Data sporządzenia operatu 10.01.2012
Data poziomu cen
01.12.2011
Data wycenianego stanu nier.
01.08.2011 (nowa funkcja)
31.07.2011 (stara funkcja)
Wyceniamy wartość nieruchomości przed wejściem w życie planu.
Wyceniamy wartość nieruchomości po wejściu w życie planu.
Na koniec obliczamy różnicę wartości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz