Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 9842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania- opracowanie - strona 1 Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje zużycia, definicje i zasady obliczania.
Zużycie to proces niszczenia się materiału na skutek spadku jego wytrzymałości pod wpływem
cyklicznego obciążenia mechanicznego.
Rodzaje zużycia obiektów budowlanych:
- zużycie techniczne
- zużycie środowiskowe
- zużycie funkcjonalne
Określa się je procentowo.
Zużyciem technicznym nazywamy zmiany, które zachodzą w częściach składowych budynku
(nieruchomości) a wynikają z ich funkcjonowania.
Na zużycie obiektów budowlanych mają wpływ: rodzaj obiektu, jego funkcja i sposób użytkowania,
typ konstrukcji, trwałość materiałów, wiek, gospodarka remontowa i zdarzenia losowe.
Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego – ustalenie stopnia zużycia poszczególnych
elementów składowych obiektu:
Sz = ∑ni=1 (Ui*Się)/100
gdzie: Ui – procentowy udział elementu w koszcie budynku, Sie – stopień zużycia danego elementu,
określony procentowo.
Istnieją dwa sposoby określenia stopnia zużycia technicznego:
1.Ocena na podstawie wywiadu terenowego;
2.Określenie średniego wskaźnika zużycia technicznego obiektu wg metody Rossa. Wyróżniamy tu
dwie metody:
- metoda czasowa: stopień zużycia obiektu jest wprost proporcjonalny do jego wieku, metoda ta jest
stosowana dla budynków przy złej gospodarce remontowej:
Sz = (t/T)*100
- metoda nieliniowa:
dla budynków o prawidłowej gospodarce remontowej: Sz = [[t*(t+T)]/2T2]*100
dla budynków o wzorowej gospodarce remontowej: Sz =(t2/T2)*100
gdzie: t – wiek obiektu w larach, T – przewidywany okres trwałości.
Zużycie funkcjonalne to utrata wartości obiektu wynikająca ze zmniejszonej zdolności tego obiektu
do zaspokajania określonych potrzeb użytkownika nieruchomości, związane jest to np. z postępem w
budownictwie, modą;
Stopień zużycia funkcjonalnego określa się procentowo na podstawie oceny obiektu uwzględniającej:
- postęp technologiczny w budownictwie, 46149195
- możliwość zmiany funkcji obiektu, jako zmiana preferencji w zapotrzebowaniu na dany typ obiektu.
Zużycie środowiskowe wynika z dokonanych lub planowanych zmian w otoczeniu nieruchomości
powodujących uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości. Na zużycie to mogą mieć wpływ: hałas,
drgania, promieniowanie żył wodnych, zapach, wyziewy, szkodniki biologiczne – pleśnie, grzyby
domowe, owady, gryzonie.
Zużycie to może być powodowane poprzez uciążliwe sąsiedztwo:
- autostrad i dróg szybkiego ruchu,
- zakładów przemysłowych,
- linii kolejowych,
- cieków wodnych,
- kopalni naziemnych i podziemnych,
- zanieczyszczeń atmosfery,
- braku światła i nasłonecznienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz