Wycena nieruchomości - strona 2

note /search

Źródła informacji o nieruchomościach- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1470

Źródła informacji o nieruchomościach. Instytucje w których gromadzi się informacje o nieruchomościach: (z wykładów Gawrońskiego) 1) Organy administracji publicznej szczebla: -wojewódzkiego -powiatowego -gminnego 2) Sądy wieczysto-księgowe (KW) 3 )Miejskie i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geo...

Cele obrotu nieruchomościami, rodzaje czynszów- opracowanie definicji...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3941

Cele obrotu nieruchomościami, rodzaje czynszów. Cele obrotu nieruchomościami: - zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (domy, mieszkania, grunty pod zabudowę); - lokata kapitału: nabywcy instytucjonalnie traktują nieruchomość jako instrument finansowy. Czynsz jest to podstawowe źródło doc...

Definicja nieruchomości, prawa związane z nieruchomością- opracowanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2527

Definicja nieruchomości, prawa związane z nieruchomością. Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny - Art. 46 nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynk...

Definicja rynku nieruchomości, ceny i kosztu- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

Definicja rynku nieruchomości, ceny i kosztu Rynek nieruchomości traktowany jest jako segment rynku kapitałowego i definiowany jest jako ogół transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z inną definicją rynek nieruchomości stanowi ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nier...

Definicja wyceny nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 931

Definicja wyceny nieruchomości, cele wyceny. Definicję wyceny nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. Wycena n...

Definicje i rodzaje kubatur budynków wg ISO 9836- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1743

Definicje i rodzaje kubatur budynków wg ISO 9836: - Brutto - jest iloczynem całkowitej powierzchni kondygnacji i odpowiedniej wysokości. - Netto - jest iloczynem powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią

Definicje i rodzaje powierzchni wg ISO 9836- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Definicje i rodzaje powierzchni wg ISO 9836: - Zabudowy Pz – powierzchnia rzutu zewnętrznego obrysu ścian budynku; - Całkowita Pc – powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku mierzona po obrysie zewnętrznym; - Wewnętrzna Pw – powierzchnia ...

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 847

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej. Informacje zawarte w KW wykorzystywane są w wycenie nieruchomości do badania ich stanu prawnego. KW jak wiadomo składa się z 4 działów. W dziale I znajdziemy informacje o nr nieruchomości, położeniu, oznaczeniu, powierzchni oraz spis praw związanych z wła...

Ocena efektywności inwestycji- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1288

Ocena efektywności inwestycji Ocena efektywności inwestycji ma na celu pomóc przedsiębiorstwu w podjęciu decyzji o akceptacji danej inwestycji, podjęciu jej. Każde przedsiębiorstwo posiada pewną liczbę możliwych projektów inwestycyjnych. Rolą menedżera finansowego jest określenie ich efektywnośc...

Opłata adiacencka- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1029

Opłata adiacencka, zasady wyceny. Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę, ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym: - budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jedn...