Ocena efektywności inwestycji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności inwestycji- opracowanie - strona 1 Ocena efektywności inwestycji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ocena efektywności inwestycji
Ocena efektywności inwestycji ma na celu pomóc przedsiębiorstwu w podjęciu decyzji o akceptacji
danej inwestycji, podjęciu jej. Każde przedsiębiorstwo posiada pewną liczbę możliwych projektów
inwestycyjnych. Rolą menedżera finansowego jest określenie ich efektywności, określenie ich
wartości. W większości metod oceny efektywności inwestycji wykorzystywany jest rachunek
dyskontowy. Przyszłe oczekiwane wartości przepływów pieniężnych są sprowadzane do ich wartości
obecnej (aktualizowane).
Podjęcie pewnego przedsięwzięcia inwestycyjnego przedstawić można jako zainwestowanie
pewnego kapitału CF0, występującego zawsze w postaci ujemnej oraz rejestrowaniu kolejnych
przepływów pieniężnych CF1, CF2, ... CFn. Podstawowymi wskaźnikami w szacunku efektywności
inwestowania metodą dyskontowanych strumieni pieniężnych są:
- wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV)
- wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR)
Wartość bieżąca netto NPV
to różnica pomiędzy zdyskontowanymi wpływami a wydatkami
związanymi z przedsięwzięciem, w pewnym horyzoncie czasu. Przepływy pieniężne dyskontowane są
na moment początkowy przedsięwzięcia.
NPV = CF0 + CF1/(1+i)1 + CF2/(1+i)2 +..... CFn/(1+i)n gdzie i to stopa dyskontowa
Przepływy pieniężne mogą być dodatnie lub ujemne ale przepływy ujemne mogą występować tylko
w sąsiedztwie kapitału inwestycyjnego CF0.
Reguły podejmowania decyzji przy użyciu NPV:
NPV0 inwestycję można zaakceptować gdyż zdyskontowane przepływy pieniężne netto
przewyższają zdyskontowaną wartość nakładów;
NPV od stopy dyskontowej, można zaakceptować inwestycję bo IRR jest wyższa od kosztu kapitału;
IRR ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz