Źródła informacji o nieruchomościach- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji o nieruchomościach- opracowanie - strona 1 Źródła informacji o nieruchomościach- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Źródła informacji o nieruchomościach.
Instytucje w których gromadzi się informacje o nieruchomościach: (z wykładów Gawrońskiego)
1) Organy administracji publicznej szczebla:
-wojewódzkiego
-powiatowego
-gminnego
2) Sądy wieczysto-księgowe (KW)
3 )Miejskie i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (EGiB, GESUT,
kartograficzne opracowania)
4) Nadleśnictwa (mapa gospodarcza lasu)
5) Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków (woj. konserwator zabytków, woj. rejestr zabytków)
6) Urzędy Skarbowe
7)Towarzystwa Ubezpieczeniowe
8) Kancelarie notarialne
9) Biura pośrednictwa nieruchomości
10) Instytucje naukowe (KIN Krakowski Instytut Nieruchomości, instytuty i organizacje naukowe TNN,
wyższe uczelnie)
- starostwa powiatowe
 Wypis z rejestru gruntów
 Mapa ewidencji gruntów
 Akty notarialne
- miejskie i powiatowe ODGiK
Mapa zasadnicza
Mapa topograficzna i mapy tematyczne
Mapa glebowo-rolnicza
GESUT
- sądy rejonowe
 KW
- urzędy miasta i gmin – wydziały architektury

Decyzja pozwolenie na budowę
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Plan zagospodarowania
SUiKZP gminy
- urzędy wojewódzkie – wydziały ochrony zabytków
 Rejestry zabytków
-inspektoraty ochrony środowiska

Informacje na temat środowiska naturalnego , mapy zagrożeń,
Rejestry gruntów skażonych
Raporty państwowej inspekcji ochrony środowiska
Nadleśnictwa
Mapa gospodarcza lasu
Opis taksacyjny
Spółdzielnie mieszkaniowe
Biura obrotu nieruchomościami
Inne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz