Operat szacunkowy, definicja, treść, zasady sporządzania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy, definicja, treść, zasady sporządzania- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Operat szacunkowy, definicja, treść, zasady sporządzania.
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i
stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych
rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców
majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców
majątkowych.
Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności,
rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. W operacie
szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
- określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
- określenie celu wyceny,
- podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
- ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
- opis stanu nieruchomości,
- wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych
dokumentów,
- wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
- analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
- wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.
Ważnym elementem operatu jest data, a właściwie kilka dat. Czas odgrywa w wycenie istotną rolę,
wartość nieruchomości jest inna w zależności od tego, jak zostanie ujęty czas różnych zdarzeń.
Wymaga się, aby w operacie szacunkowym wymienione były następujące daty:
- data sporządzenia wyceny;
- data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny;
- data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny;
- data dokonania oględzin nieruchomości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz