Nauki pomocnicze historii - strona 2

note /search

Nauki pomocnicze historii - początek roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Początek roku: Nazwa rok w języku polskim pierwotnie miała inne znaczenie. Oznaczała termin kiedy należało stawić się w sądzie. W znaczeniu annus nazwa pojawiła się późno a utrwaliła się dopiero w połowie XVI wieku. Sposoby liczenia początku roku nazywamy stylami. Styl obrzezania (stilum a Circum...

Podstawowe pojęcia genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Podstawowe pojęcia genealogii: Ród to osoby złączone wspólnotą krwi pochodzące od jednego i tego samego przodka. Więź wewnętrzną rodu w ustroju pierwotnym stanowi pochodzenie macierzyste a w bardziej rozwiniętych ustrojach pochodzenie ojcowskie. Niekiedy o więzi rodowej decyduje także tradycja o w...

Podstawowe wiadomości z dziejów nauk pomocniczych historii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Podstawowe wiadomości z dziejów nauk pomocniczych historii: Nauki pomocnicze wyrastały z potrzeby krytycznego rozpoznawania źródeł. Pierwsze reguły krytyki dokumentów dał w 1692 roku Herman Conring. Jednak za ojca nauk pomocnic...

Pojęcie i zakres geografii historycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

GEOGRAFIA HISTORYCZNA Pojęcie i zakres geografii historycznej: Środowisko geograficzne jest jednym z podstawowych elementów warunkujących egzystencję ludzką Tworzy go przyrodnicza rzeczywistość, która otacza człowieka, w której on ...

Polskie systemy metrologiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Polskie systemy metrologiczne: Geneza systemów metrologicznych stosowanych w Polsce staje się zrozumiała jeżeli uwzględnimy dwie okoliczności: uwarunkowania społeczno gospodarcze procesy adaptacji obcych systemów do warunków polskich. Systemy metrologiczne polskie nadal zachowują charakter antro...

Nauki pomocnicze historii - prosopografia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Prosopografia Kształtuje się nowy kierunek badań nad człowiekiem na gruncie historii starożytnej i średniowiecznej - prosopografia niekiedy traktowana jako odrębna dyscyplina pomocnicza historii. Bez wątpienia jest to metoda badawcza. Nazwa prosopografia wywodzi się z greckiego prosopon - osoba i ...

Rodzaje i gatunki źródeł historycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2198

Rodzaje i gatunki źródeł historycznych: Źródłem historycznym są wszelkie informacje odnoszące się do życia ludzi w przeszłości. Źródło historyczne jest pozostałością psychofizyczną i społeczną będącą wytworem pracy ludzkiej. Wśród klasyfikacji źródłoznawczych

Ustalanie faktów genealogicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

Ustalanie faktów genealogicznych: Dla badań genealogicznych podstawowe znaczenie ma ustalenie takich faktów jak filiacja, chronologia niektórych wydarzeń zachodzących w życiu człowieka, przynależność klasowa czy stanowa, stan majątkowy, zawód...

Nauki pomocnicze historii - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2422

WPROWADZENIE Zagadnienie definicji historii jako nauki rozpatrywane jest z dwóch punktów widzenia: przedmiotu i badań historycznych. Historia jest nauką o dziejach, o tym co się działo, co już jest przeszłością. Przedmiotem badań historycznych jest człowiek - sprawca historii Przedmiotem badań h...

Nauki pomocnicze historii - źródłoznastwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

Źródłoznawstwo Źródłoznawstwo - metoda historyczna z rosyjskiego istocznikoviedienije z niemieckiego Quellenkunde. Jest prawdopodobnie najmłodszą dziedziną badań historycznych, która chce określić swój przedmiot i zakres niewiele troszcząc...