Nauki pomocnicze historii

note /search

Pojęcie i zakres genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337

Pojęcie i zakres genealogii: Istotnym elementem kształtującym społeczeństwo, determinującym tworzenie się jego struktur są związki wypływające z pokrewieństwa. Współczesna historiografia zwykła szukać przyczyn tworzenia się owych grup prze...

Roczniki, kroniki, gesta, katalogi,genealogie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547

Roczniki (annales) notują pod datą roczną w krótkim komunikacie informacje o wydarzeniu interesującym wąski krąg odbiorców: dwór królewski, biskupów lub klasztor. Charakter tych zapisek jest różnorodny i w pewnym stopniu przypadkowy. Nierzadko rocznik jest dziełem kilku autorów nieznanych piszących...

Biografistyka, Autobiografia, i Hagiografia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211

Biografistyka: Nawiązywała od razu do wzorca antycznego. Doskonałym przykładem jest Vita Karoli Einharda, gdzie autor wręcz zapożyczył konwencję stylistyczną z Żywotów Cezarów Swetonisza. Charakteryzuje biografię to iż całe dzieło jest poświęcone życiu i czynom osoby, zazwyczaj wybitnej przy ogran...

Gatunki pisanych źródeł dokumentacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1792

Gatunki pisanych źródeł dokumentacyjnych: Źródła dokumentacyjne to przede wszystkim dokumenty i akta. Stąd też ściśle wiążą się z ustrojem politycznym i gospodarczym oraz społecznym konkretnych państw. Dokumenty i akta, które mają na celu porządkowanie zasady działania ustroju politycznego i społ...

Gatunki pisanych źródeł historiograficznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414

Gatunki pisanych źródeł historiograficznych: Gatunek istnieje w określonym czasie, rozwija się i zanika. Jego żywot jest ściśle powiązany z uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi a także gospodarczymi. W historiografii średniowiecznej ...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 5194

Heraldyka Pojęcie i zakres heraldyki Nazwa wywodzi się od słowa herold, określającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. Ta z kolei wywodzi się ze starogermańskiego hariowisus, hariowaldus, tj. ten, który zna się, rozpoznaje opiekuńcze bóstwa rodowe,...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3542

III ŹRÓDŁA BIBLIOTECZNE l. RĘKOPIS BIBLIOTECZNY przy kwalifikowaniu rękopiśmiennych źródeł historycznych, które zależnie od swego charakteru mają przypaść archiwom lub bibliotekom, bierze się na ogół pod uwagę sposób powstania tych źródeł i ich wewnętrzne związki do archiwów przeznaczana jest doku...

Dyplomatyka - nauki pomocnicze historii

 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3808

Dokładna tematyka notatki jest następująca: dyplomatyka, nauka o dokumentach, źródła aktowe, zakres badań dyplomatyki, rozwój dyplomatyki, dokument, klasyfikacja dokumentu, pod względem charakteru, ze względu na miejsce wytworzenia, ze względu na moc prawną, ze względu na formę, proces powstawania ...

Nauki pomocnicze historii - metrologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1183

METROLOGIA: Metrologia historyczna jest to nauka o stosowanych w przeszłości miarach I systemach mierzenia. Człowiek mierzy nie tylko czas i wartości wymienne (numizmatyka) ale również przestrzeń która go otacza. Przedmiotem badań metrologicz...

Pierwotne i astronomiczne sposoby mierzenia czasu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Pierwotne i astronomiczne sposoby mierzenia czasu: Stosunek człowieka do mijającego czasu kształtował się odmiennie na różnych etapach jego rozwoju. Nie ulega jednak wątpliwości, że czas zawsze był przedmiotem obserwacji i troski człowieka, analogicznie jak sprawa orientacji przestrzeni. Uzyskanie...