Nauki pomocnicze historii - źródłoznastwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki pomocnicze historii - źródłoznastwo - strona 1

Fragment notatki:

Źródłoznawstwo
Źródłoznawstwo - metoda historyczna z rosyjskiego istocznikoviedienije z niemieckiego Quellenkunde. Jest prawdopodobnie najmłodszą dziedziną badań historycznych, która chce określić swój przedmiot i zakres niewiele troszcząc się o sprecyzowanie właściwych metod badawczych. Źródłoznawstwo dąży do określenia się jako odrębna nauka historyczna, chociaż zdaje się być raczej metodą w zakresie krytyki i analizy historycznej.
Pierwszy etap badania historycznego polega na uzyskaniu niezbędnych wiadomości o danym źródle lub zespole źródeł.
Jako przedmiot badań źródłoznawczych wskazuje się dwa cele:
Uzyskanie wiadomości koniecznych dla przeprowadzenia wyczerpujące krytyki źródła zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej
Klasyfikacja spuścizny źródłowej określonego regionu geograficzno-historycznego powstałej w pewnym okresie historycznym, wraz z ustaleniem jej wpływu na dalszy rozwój procesu historycznego.
Hagiografia nauka zajmująca badaniem specyficznych źródeł biografistyki (vita sanctorum) - żywoty świętych.
Źródło historyczne jest faktem historycznym, którego istotą jest zawarty w nim komunikat. Aby komunikat mógł zaistnieć musi być nadawca i odbiorca, zachodzić między nimi musi porozumienie psychiczne, sam komunikat musi posiadać formę określonego kodu. Proces nadawania i odbierania tego komunikatu dokonuje się w określonym kontekście historycznym. Źródłoznawstwo bada te wszystkie elementy ustalając ostatecznie wartość informacji zawartej w komunikacie.
Źródło historyczne nie traktujemy tylko jako pozostałość po działalności człowieka, lecz także jako wierny rejestr i odzwierciedlenie zespołu okoliczności historycznych, które wpłynęły na powstanie źródła i zadecydowały o jego formie, a także jakie okoliczności towarzyszyły jego żywotowi do czasu gdy dotarło ono do rąk badającego je historyka.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz