Historia - strona 17

Sprawa polska na konferencji w Paryżu: 1919 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1505

SPRAWA POLSKA NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W PARYŻU W 1919 Granice Polski po I wojnie światowej kształtowały się na 3 sposoby: 1) polityka faktów dokonanych - wojny, powstania, 2) plebiscyty ( na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach, Powiślu), 3) niektóre ziemie dostała odgórnie na konferencji pokojowej...

Stany Zjednoczone - kryzys po I wojnie światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Odbudowa gospodarki, spłata kredytów wojennych i reparacji wymagały wielkich funduszy. Rządy wielu państw nie były jednak w stanie sprostać rosnącym wydatkom. Decydowały się, zatem na druk pustych pieniędzy, mniemających pokrycia w złocie. Nadmiar pieniędzy na ryku wywołał inflację , która z czasem...

Stany Zjednoczone po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

STANY ZJEDNOCZONE PO WOJNIE POCZĄTEK „ZIMNEJ WOJNIE” „Zimna wojna”= wojna szantażu, nerwów, zastraszania, między ZSRR a USA „Gorąca wojna”= walki militarne Okres zimnowojenny to czas od 1946 do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (rozpad ZSRR). Przez cały okres trwania zimna wojna miała ró...

Stosunki polsko-niemieckie za panowania Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Stosunki polsko - niemieckie za czasów rządów Piastów. Państwo Polan powstało w drugiej połowie IX wieku z połączenia kilku plemion. Były to plemiona słowiańskie zjednoczone między Odrą i Wisłą przez plemię Polan z dorzecza Warty. Pierwszym władcą Polski był Mieszko I (960-992). Państwo Mieszka I j...

Stosunki polsko-niemiecki po roku 1969

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

LESZEK RUMIAN I ROK HISTORII „STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE PO ROKU 1969” Zmiana wzajemnych stosunków polsko-niemieckich, związana była z nową sytuacją w Europie. Dotychczasowe relacje pomiędzy Polską a dwoma państwami niemieckimi, zaczęły ulegać diametralnej zmianie. Rząd zachodnioniemiecki w Bonn...

Stosunki polsko-ruskie do I poł. XII w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Stosunki polsko-ruskie do I poł. XII. Pierwsze wzmianki o kontaktach polsko-ruskich sięgają lat 80-tych X wieku. W 981 roku, jak informuje najstarszy ruski latopis - „Włodzimierz I Wielki szedł na Lachy i zabrał grody ich: Czerwień (Czermno), Prze...

System wersalski i jego funkcjonowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2212

SYSTEM WERSALSKI I JEGO FUNKCJONOWANIE. LIGA NARODÓW 11 listopada 1918 podpisano rozejm w lasku Compiegne, który nie tyle zakończył, co wstrzymał działania I wojny. Kwestię porządku w Europie ustalono dopiero na konferencji pokojowej, w stolicy Francji, która trwała od 18 stycznia do 28 czerwca 19...

Sytuacja gospodarcza na świecie - 1919-1939

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

SYTUACJA GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W LATACH 1919-1939 Po I wojnie światowej nastąpił spadek produkcji. Wszędzie można było dostrzec ogromne zniszczenia wojenne, brakowało fachowców, którzy przestawiliby gospodarkę z torów wojennych na pokojowe. Dotkliwie kryzys odczuły państwa, które przegrały wojnę:...

Sytuacja w Polsce 1946-1948

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2184

Sytuacja w Polsce 1946 - 1948 r. TRJN - 28.06.1945 Rok Premierem został Edward Osóbka-Morawski , wicepremierami: Władysław Gomułka (PPR) i Stanisław Mikołajczyk (PSL), były premier rządu RP w Londynie. W 1946 roku partie lewicowe ( PPR,...

Szczyt madrycki NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Szczyt Madrycki NATO (1997) Szczyt Madrycki NATO, spotkanie szefów państw NATO 8-9 VII 1997 w  Madrycie, na które zaproszono 3 państwa Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polskę i  Węgry) do negocjacji w sprawie członkostwa. Kończył on pierwszy ...