Historia - strona 18

note /search

Tereny plebiscytowe i powstania śląskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

TERENY PLEBISCYTOWE I POWSTANIA ŚLĄSKIE Plebiscyty odbywały się na terenach Warmii, Mazur i Powiśla, czyli na obszarach, które przed zaborami nie należały do Polski. Związek z Polską był tam jednak silny, choćby ze względu na to, że wię...

Unia w Krewie - 1385

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

UNIA W KREWIE 1385 r.    Po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie Polski zasiadł Ludwik Andegaweński, król Węgier.  Panował w latach 1370 – 1382 r. Przed śmiercią uzyskał zgodę szlachty polskiej na przekazanie  tronu polskiego jednej ze swoich córek. Królową Polski została małoletnia Jadwiga, dla ...

Wychowanie w polskiej rodzinie ziemiańskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1351

Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku W XIX wieku pojęcie rodzina obejmowało nie więcej niż dwa pokolenia (rodzice- dzieci) , ale w jej skład wchodziło rodzeństwo, bliżsi i dalsi krewni a także powinowaci. Do jej obowiązków należało wsparcie finansowe, zapewnienie opieki ...

Atak Niemiec na ZSRR - Armia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2170

Atak Niemiec na ZSRR Hitler już w grudniu 1940 roku polecił opracowywać plany ataku na ZSRR. Opatrzył go kryptonimem „ B arbarossa ”. Pierwotny plan przewidywał atak 15 maja 1941 , ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła Hitler musiał interweniować na Bałkanach, w Jugosławii, a ta...

Ład Jałtańsko - Poczdamski - Powstanie ONZ

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

Ład Jałtańsko Poczdamski 17 lipca - 2 sierpnia 1945 Utworzono Radę Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw Celem okupacji Niemiec miało być stworzenie warunków do odrodzenia się suwerennych Niemiec, uwolnionych od socjalizmu 4 nakazy Demilitary zacji Denazyfikacji Demokratyzacji Dekarteli...

Powstanie Wielkiej Koalicji - Karta Atlantycka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1540

Powstanie Wielkiej Koalicji 1. Po klęsce Francji i bitwie o Anglię przywódcą państw walczących z Niemcami stała się Wielka Brytania . W Londynie miały swoje siedziby rządy emigracyjne państw okupowanych i na ziemi brytyjskiej formowano ich siły zbrojne. Przywództwo Wielkiej Brytanii w latach 1940-...

Prehistoria - Paleolit

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

PREHISTORIA    Prehistoria  -  epoka  obejmująca  okres  pradziejów  ludzkości  do  czasu  poznania  pisma  i  powstania  ź ródeł pisanych  Paleolit  -  starsza  epoka  kamienna,  zwana  epok...

Państwo św. Augustyna- referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2072

Święty Augustyn po zdobyciu „wiecznego” miasta - Rzymu przez Wizygotów w roku 410, podjął się odpowiedzi na pytania: jeżeli upadł Rzym, to w takim razie czy jest jeszcze coś pewnego? Jako mogło dojść do tego? Niektórzy winę zrzucali na chrześcijan...

Notatka o Hitlerze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2429

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w Braunau. Ojciec nazywał się Alois Schicklgruber (w 1877r. zmienił nazwisko na Hitler) i był urzędnikiem celnym, a matka Klara Pölzl (trzecia żona Aloisa i jednocześnie jego kuzynka). Adolf miał aż siedmioro rodzeństwa, jednak aż czworo z nich zmarło...

Historia - materiały na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Hipisi (hippies) to młodzieżowy ruch społeczno-kulturowy o charakterze masowym, jeden z najbardziej spektakularnych przejawów kontrkultury. Wyrastał z tradycji ruchu beatników. Ukształtował się około połowy lat 60. XX w. w USA. Jego centrum stanowiło początkowo Zachodnie Wybrzeże (głównie San Franc...