Prehistoria - Paleolit

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prehistoria - Paleolit - strona 1 Prehistoria - Paleolit - strona 2

Fragment notatki:

PREHISTORIA    Prehistoria  -  epoka  obejmująca  okres  pradziejów  ludzkości  do  czasu  poznania  pisma  i  powstania  ź ródeł pisanych  Paleolit  -  starsza  epoka  kamienna,  zwana  epoką  kamienia  łupanego,  stanowiąca  pierwszy  etap  rozwoju  kultury  ludzkiej,  obejmująca  okres  od  ok  1  mln  do  8  tys.  lat  p.n.e..  Paleolit  był  okresem rozwoju form praludzkich.  Neolit - młodsza epoka kamienna, zwana równie  epoką kamienia gładzonego.  Pięściak - narzędzie  z epoki paleolitu uzyskiwane z kamienia, któremu obłupywano brzegi.      1. Charakterystyka paleolitu i neolitu    Paleolit  Neolit    Ludzie  przemieszczali  się  w  niewielkich  grupach w poszukiwaniu po ywienia.    Prowadzili koczowniczy tryb  ycia    Posługiwano  się  prymitywnymi  narzędziami  z drewna i kamienia; głównym surowcem do  wyrobu narzędzi był krzemień;     zbierano  korzonki,  ziarna  traw,  owoce;  polowano  na  zwierzęta  (zbieractwołowiectwo)    Wynaleziono ogień.     Zamieszkiwano jaskinie.    Ubierano się w skóry     Pojawiły  się  malowidła  naskalne,  zaczęto  stosować pochówek zmarłych.    Ludzie osiedlili się na obszarach, gdzie  występowały dziko rosnące zbo a – jęczmień   i pszenica oraz gdzie bytowały dzikie  zwierzęta – kozy i owce – prowadzili osiadły  tryb  ycia    Zaczęli uprawiać rolę  (uprawa zbó  i roślin  strączkowych) i udomowili zwierzęta, które  dostarczały im mięsa, mleka, skór i wełny.     Ludzie mieszkali w domach z kamienia lub  gliny czy drewna    ubierali się w tkaniny –nauczyli się tkać    Zaczęto budować kanały nawadniające    Zaczęto magazynować nadwy ki  ywności.     Pojawił się handel wymienny.     Wynalazki w rolnictwie: radło, sierp,  ceramika, koło garncarskie,  arna do mielenia  zbo a, koło transportowe,  agiel.     zaczęły powstawać pierwsze osady –  protomiasta  – miały wygląd miast lecz  wszyscy mieszkańcy utrzymywali się z  rolnictwa. Pierwszym było Jerycho w  Palestynie.    Narzędzia były wyrabiane z kamienia,  jednak e były lepiej obrobione i bardziej  wszechstronne.     Wyodrębniło się rzemiosło jako osobna gałąź  gospodarki.  Gospodarka w okresie prehistorii :    miała charakter  zorganizowany  – była to gospodarka zbieracko-łowiecka. Współdziałanie ze  sobą ludzi podczas np. polowania doprowadziło do wykształcenia się języka (przygotowanie,  obmyślenie  planu,  precyzowanie  zadań  poszczególnych  osobników,  podział  łupów,  analiza 

(…)

… nych
gatunków zwierząt i roślin; tradycyjne obszary, na których mieszkał człowiek ulegały
stepowieniu i pustynnieniu; człowiek zaczął szukać nowych obszarów i nowych źródeł
po ywienia
pojawienie się doskonale nawodnionych dolin na obszarze yznego Półksię yca z dziko
rosnącymi trawami (pszenica i jęczmień) oraz z dzikimi zwierzętami (kozy, owce), które
mo na było udomowić i które gwarantowały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz