Ład Jałtańsko - Poczdamski - Powstanie ONZ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ład Jałtańsko - Poczdamski - Powstanie ONZ - strona 1 Ład Jałtańsko - Poczdamski - Powstanie ONZ - strona 2 Ład Jałtańsko - Poczdamski - Powstanie ONZ - strona 3

Fragment notatki:

Ład Jałtańsko Poczdamski 17 lipca - 2 sierpnia 1945 Utworzono Radę Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw Celem okupacji Niemiec miało być stworzenie warunków do odrodzenia się suwerennych Niemiec, uwolnionych od socjalizmu
4 nakazy
Demilitary zacji Denazyfikacji Demokratyzacji Dekartelizacji (zlikwidowanie karteli odpowiedzialnych za współpracę z reżimem hitlerowskim; produkcja skierowana na rozwój rolnictwa i pokojowego przemysłu
W imieniu 4 państw okupacyjnych władzę sprawować na terenach okupowanych mieli naczelni dowódcy sił zbrojnych , a w sprawach dotyczących całości Niemiec - wspólnie, jako, członkowie Rady Kontroli Niemcy musieli wypłacić odszkodowania.
Cały kraj zostały podzielony na 4 strefy okupacyjne
Każde państwo okupujące miało dochodzić swych roszczeń na terenie własnej strefy.
W Polsce utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i ustalono, że zach. granica Polski będzie przebiegać wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej z wyłączeniem Gdańska i części niemieckiej Prus Wschodnich.
Po wstanie ONZ Powstanie 26 kwietnia 1945 Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych - 26 czerwiec 1945 Zimna Wojna Po raz pierwszy termin zimna wojna została użyta przez Churchilla w Fulton 5 marca 1946 r. Celem Zimnej Wojny było pokazanie drugiej stronie, iż to ona jest potęgą. Zimna Wojna zakończyła w latach 80, po dojściu do władzy w ZSRR Michała Gorbaczowa. *Przyczyny* - rozpad Wielkiej Koalicji po zakończeniu II wojny światowej
- podział świata w skutek konferencji 1943 r. i 1945 r. - Teza Stalina o niemożliwości koegzystencji świata socjalistycznego i komunistycznego oraz nieuniknionej wojny między wschodem a zachodem
- zaniepokojenie zachodu rozprzestrzenianiem się komunizmu w Europie Zachodniej
- poparcie dla partyzantki komunistycznej w Grecji i Turcji oraz Iranie
12 marca 1947 r. Truman (prezydent USA) podczas przemówienia w Kongresie zwrócił się o przyznanie 400 milionów dolarów na pomoc Grecji i Turcji, które były wg niego zagrożone komunizmem.
W maju 1947 podczas przemówienia w Princeton przedstawił on zasady „doktryny powstrzymywania się”, znanej, jako Doktryna Trumana . Bazowała ona na tezie podziale świata na strefę amerykańską i radziecką oraz odpowiedzialności USA za utrzymanie zasad kapitalistycznych na skalę światową.
Działania podjęte przez USA w ramach realizacji tej doktryny: Wykorzystywanie propagandowe monopolu atomowego
Organizowanie paktów militarnych Np. NATO

(…)

… sieci amerykańskich baz wojskowych wokół granic ZSRR i państw satelickich
Pomoc wojskowa i ekonomiczna dla państw zagrożonych komunizmem
Pomoc w odbudowie Europy Zachodniej w postaci Planu Marshalla (5 czerwca 1947)
Wsparcie zbrojne państw przeciwstawiających się bezpośredniemu zagrożeniu komunizmem
Rywalizacja Mocarstw w Kosmosie
- w październiku 1957 r. wystrzelono w kosmos pierwszego sztucznego…
… zmasowanego odwetu nuklearnego w wypadku lokalnego konfliktu.
W 1949 roku Związek Radziecki wykradł za pomocą swoich szpiegów w USA projekty bomby atomowej, co ułatwiło zbudowanie własnej. Przyczyniło się to do zaostrzenia zimnej wojny i rozpoczął się wyścig zbrojeń.
Wojna Koreańska
W sierpniu 1945 r. północna część okupowanej przez Japonię Korei została wyzwolona przez vwojska radzieckie, a południowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz