Zimna Wojna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zimna Wojna - strona 1 Zimna Wojna - strona 2 Zimna Wojna - strona 3

Fragment notatki:


Zimna wojna  Zimna wojna  – stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy  Związkiem  Radzieckim  i autokratycznymi  państwami  socjalistycznymi  uzależnionymi od ZSRR a  demokratycznymi  państwami  kapitalistycznymi  pod przywództwem  Stanów Zjednoczonych. Z imnej  wojnie towarzyszył intensywny  wyścig zbrojeń  spowodowany permanentnym stanem wzajemnej  nieufności oraz ideologicznymi założeniami  komunizmu  dążącego do rozszerzania zasięgu światowej  rewolucji proletariackiej z jednej strony, z drugiej zaś, dążeniami krajów zachodnich do  powstrzymywania rozszerzania się wpływów ZSRR na świecie, przez  promocję demokracji.   Przyczyny wybuchu:  Zimna wojna umownie trwała od r oku 1946  – rozpa du koalicji antyhitlerowskiej  i  ustanowienia w  Europie Środkowej  wyłącznej strefy wpływów ZSRR – do rozpadu systemu  państw satelitarnych ZSRR  (Jesień Ludów) w  1989  i rozpadu sameg o ZSRR  w drugiej  połowie 1991  roku. Rozpad bloku sowieckiego wyeliminował układ dwubiegunowy w  polityce międzynarodowej i zakończył epokę zimnej wojny.  W całym tym okresie konfrontacja między dwoma supermocarstwami toczyła się na wielu  płaszczyznach: wojskowej, ideologicznej, psychologicznej, gospodarczej. Najistotniejszym  elementem był technologiczny  wyścig zbrojeń  (w tym zbrojenia kosmiczne i rozwój  technologii kosmicznych).  Za początek „zimnej wojny” w sensie pojęciowym, uważa się wystąpienie  Winstona  Churchilla  w Fulton  (USA)  5 marca  1946. W  wystąpieniu Churchill stwierdził:    Od Szczecina nad Bałtykiem do Triest u nad Adriatykiem  zapadł a żelazna kurtyna  dzieląc nasz  Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było  Europą Środkową i Wschodnią.  Warszawa,  Berlin,  Praga,  Wiedeń,  Budapeszt,  Belgrad,  Bukareszt  i Sofia, ws zystkie te sławne  miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać stref ą sowiecką, s ą one wszystkie  poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej  mierze – kontroli ze strony  Moskwy[1][2 ].   Jednak wcze śniej, 9 lutego  1946  roku,  Józef Stalin  wygłosił przemówienie, w którym  stwierdził, że  „ komunizm  i kapitalizm  nie mogą koegzystować ” oraz ogłosił plan  „ przygotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdą ewentualność ”. Wystąpienie zostało  odebrane na zachodzie jako „ dek laracja III wojny światowej ”. Nazwę tej deklaracji ukuł  sędz ia amerykańskiego Sądu Najwyższego  William Douglas[3]. Radz iec ki dyktator  stwierdził  że  komunizm  i kapitalizm  nie mogą razem współistnieć i pewnego dnia musi nastąpić ich  bezpośrednie starcie, stąd tez zdecydował o zatrzymaniu wszelkiego handlu z Zachodem oraz 

(…)

… roku wojska Korei Płn. dokonują agresji na Koreę Płd. przekraczając 38
równoleżnik. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwala 27 czerwca wysłanie do Korei sił
międzynarodowych. Związek Sowiecki oficjalnie zbojkotował obrady (żądając dla ChRL miejsca w
Radzie Bezpieczeństwa), co ułatwiło przegłosowanie wniosku. Do końca września wojska
komunistycznej Korei opanowały prawie cały półwysep.
Prezydent USA…
… zbrojną, ale podjęły wysiłek łącząc sektory zachodnie Berlina
ze swoimi strefami okupacyjnymi mostem powietrznym, przez który zaopatrywano 2,5milionowe miasto w niezbędne dostawy. Sprawa trafiła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Blokada Berlina trwała prawie rok (do maja 1949) i oznaczała faktyczny podział miasta.
Strefy zachodnie miasta stanowiły oddzielny organizm polityczny, funkcjonujący na mocy…
… roku wojska Korei Płn. dokonują agresji na Koreę Płd. przekraczając 38
równoleżnik. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwala 27 czerwca wysłanie do Korei sił
międzynarodowych. Związek Sowiecki oficjalnie zbojkotował obrady (żądając dla ChRL miejsca w
Radzie Bezpieczeństwa), co ułatwiło przegłosowanie wniosku. Do końca września wojska
komunistycznej Korei opanowały prawie cały półwysep.
Prezydent USA…
… atomowego,
organizowanie paktów militarnych (NATO, ANZUS),
budowa sieci amerykańskich baz wojskowych wokół granic ZSRR i państw
satelickich,
pomoc wojskowa i ekonomiczna dla państw zagrożonych przez komunizm,
pomoc w odbudowie Europy Zachodniej w postaci Planu Marshalla,
wsparcie zbrojne państw przeciwstawiających się bezpośredniemu zagrożeniu
ekspansją bloku komunistycznego (wojna koreańska).
W świetle…
… związane z budową
nowego państwa chińskiego. W przeciwieństwie do niego Stalin kalkulował, jaki interes z
rozszerzenia strefy wpływów może wyniknąć dla ZSRR z tej wojny.
Wojna koreańska miała daleko idące konsekwencje w polityce światowej. Wytworzyła przede
wszystkim powszechny strach przed wojną światową, w której użycie bomb atomowych było bardzo
prawdopodobne. Kryzys koreański prowadził do wzrostu sił…
…, Wielkiej Brytanii i Francji przejęły
zwierzchnią władzę nad terytorium Niemiec, dzieląc je na cztery strefy okupacyjne. W
stosunku do pokonanych Niemiec na konferencji poczdamskiej przyjęto zasady 4xD
6
(demilitaryzacja, denazyfikacja, decentralizacja i dekartelizacja). Podzielono również Berlin
leżący w radzieckiej strefie okupacyjnej.
Wraz z narastaniem atmosfery zimnej wojny po 1947 współpraca czterech…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz