Powstanie Wielkiej Koalicji - Karta Atlantycka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie Wielkiej Koalicji - Karta Atlantycka - strona 1 Powstanie Wielkiej Koalicji - Karta Atlantycka - strona 2 Powstanie Wielkiej Koalicji - Karta Atlantycka - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie Wielkiej Koalicji 1. Po klęsce Francji i bitwie o Anglię przywódcą państw walczących z Niemcami stała się Wielka Brytania . W Londynie miały swoje siedziby rządy emigracyjne państw okupowanych i na ziemi brytyjskiej formowano ich siły zbrojne.
Przywództwo Wielkiej Brytanii w latach 1940-1941 ugruntowały dodatkowo bardzo dobre kontakty z USA . Waszyngton nie udział się w wojnie, ale jednak udzielał pomocy walczącym z Niemcami Brytyjczykom i ich sojusznikom.. W marcu 1941 Kongres amerykański upoważnił prezydenta Roosevelta do sprzedaży, dzierżawy lub wypożyczania sprzętu wojskowego państwom, których wspieranie leżało w interesie USA. Dokument ten nosił nazwę Lend-Lease Act i oznaczał zgodę na dozbrojenie UK oraz walczących z Japończykami Chin .
2. W chwili zaatakowania przez Niemiec w czerwcu 1941 r. ZSRR , dla premiera Churchilla Rosjanie stali się naturalnym sojusznikiem i chociaż wcześniej nie istniała żadna szansa na wzajemne zbliżenie, to jednak w obliczu wspólnego wroga szybko doszło do nawiązania bliskich kontaktów.
12 lipca 1941 r. - Brytyjczycy i ZSRR podpisują układ o wzajemnej pomocy i nie zawieraniu pokoju z III Rzeszą. Kiedy wojnę USA wypowiedział Hitler i Mussolini , Amerykanie zaangażowali się w II wojnę światową.
Tym samym ukształtowała się koalicja antyhitlerowska, a na jej czele stanęli przywódcy: Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR .
3. Moralno-polityczną strategię koalicji określała Karta Atlantycka , podpisana 14 sierpnia 1941 roku. Została podpisana przez premiera Churchilla i prezydenta Ro osvelt na pokładzie okrętu Prince of Wales . Dokument ten zawierał 8 zasad :
1. Sygnatariusze nie dążą do zysków terytorialnych lub jakichkolwiek innych; 2. Sygnatariusze nie życzą sobie zmian terytorialnych, które nie zgadzałyby się z wolno wypowiedzianymi życzeniami narodów, których te zmiany dotyczą; 3. Sygnatariusze uznają prawo wszystkich narodów do wyboru formy własnego rządu; pragną przywrócenia niepodległości i niezależnych rządów w tych wszystkich państwach, które zostały pozbawione swej niepodległości; 4. Sygnatariusze będą się starali o to, aby wszystkie państwa, wielkie i małe, zwycięskie czy zwyciężone, miały dostęp na równych zasadach do światowego handlu i surowców, niezbędnych dla ich rozwoju ekonomicznego; 5. Sygnatariusze dążą do ustalenia jak najdalej idącej współpracy pomiędzy wszystkimi narodami na polu gospodarczym, by zapewnić wszystkim polepszenie warunków pracy, rozwój ekonomiczny oraz dobre warunki społeczne; 6 . Sygnatariusze chcieliby, po ostatecznym pokonaniu tyranii hitlerowskiej, widzieć taki pokój, który by zapewnił wszystkim narodom warunki bezpiecznego życia wewnątrz swoich granic i dawał pewność, że wszyscy mieszkańcy wszystkich krajów będą mogli prowadzić życie wolne od lęku i nędzy;

(…)

… się jesienią 1944 roku w USA wybory prezydenckie, na prośbę prezydenta Roosevelta liczącego na głosy Polonii amerykańskiej utajniono postanowienia wielkiej trójki w kwestii polskiej.
7. Konferencja Jałtańska - 14 listopad 1945 r. - przystąpienie ZSRR do wojny przeciwko Japonii nie później niż 3 miesiące po pokonaniu Niemiec
- Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec. - Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi.
- Związek Radziecki otrzymał "zwierzchnictwo" nad Polską i jedną trzecią Niemiec (Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim).
- Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji).
- Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
- Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
- Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (wybory zostały…
… się zająć Sycylię i Włochy
- Od Niemców można przyjąć wyłącznie kapitulacje
6. Pierwsza konferencja z udziałem wielkiej trójki miała miejsce 28 listopada - 1 grudnia 1943 r. w Teheranie. - utworzenia drugiego frontu we Francji, w maju 1944 roku,
- udzielenia pomocy oddziałom partyzanckim w Jugosławii
- ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii Curzona.
- Rozmawiano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz