Historia - strona 19

note /search

Rozwój miast - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

ęłęó Historia miasta sięga kilkunastu wieków przed naszą erą, kiedy to rozwijały się one na Krecie, później zagarniętej przez Achajów, a potem w starożytnej Grecji, gdzie funkcjonowały jako odrębne i niezależne jednostki tzw. polis. Tradycję greckich miast przejmą później Rzymianie, którzy od IV w....

Władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Państwo liberalne a demokratyczne: relacje obywatel- władza. I. Charakterystyka państwa liberalnego i demokratycznego. -Państwo liberalne W wieku XVII I, gdy stabilizował się „klasyczny” absolutyzm, powstały także pierwsze formacje ustrojowe, które można określić mianem liberalnych. Taki charakter...

Reformy brytyjskiego sytemu wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

Magdalena Obrusiewicz Europeistyka, gr II Reformy brytyjskiego systemu wyborczego W XIX w. Wielka Brytania, która z wojen napoleońskich wyszła jako największa potęga świata, wpadła w wir zmian politycznych. Demokracja brytyjska musiała uporać się nie tylko z cenzusami majątkowymi, lecz także ze s...

Totalitaryzmy i autorytaryzmy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1043

„Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - podobieństwa i różnice” Zwycięstwo aliantów w I wojnie światowej oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostanowi...

Europa pod rządami Hitlera - system okupacyjny, kraje sojusznicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1729

WSTĘP Druga Wojna Światowa, toczona w latach 1939 - 1945, była największą i najkrwawszą wojną w dziejach ludzkości. W tym globalnym konflikcie wzięło udział 61 państw, a liczba zmobilizowanych żołnierzy wyniosła 110 milionów. Życie straciło 46 milionów wojskowych i cywilów. SYSTEM OKUPACYJNY ZSRR...

ruch oporu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

Wstęp: Mianem ruchu oporu określa się walkę społeczeństwa znajdującego się pod okupacją lub społeczeństwa w państwie totalitarnym przeciwko władzom okupacyjnym i ich administracji lub przeciwko reżimowi totalitarnemu. Walka tego rodzaju miała miejsce w czasie II wojny światowej. Nazwa ta narodziła ...

Pytania na egzamin 2008 - historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Kiedy podpisano pakt ribbentrop-molotow? Czy UNRRA była amerykanska pomoca dla panstw walczących z III Rzeszą? Czy historia oralna podlega interpretacji naukowej? Czy historia jest jedyna nauka o przeszłości? Czy dydaktyczna rola historii polega na rozróżnianiu dobra i zla? Czy EFTA była konkur...

Pytania i odpowiedzi przykładowe - historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

1. Czy KBWE przekształciło się następnie w OBWE? [tak] 2. W którym roku prezydent Carter odwiedził Polskę? 1977 3. Czy prezydent Carter podniósł "prawa człowieka"? tak 4. W którym roku RFN przyjęło konstytucję? A 1949 B 1955 5. Czy U...

Adenauer Konrad - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

ADENAUER KONRAD (1876-1967) niem. polityk, działacz chrześc.-demokr., prawnik; od 1906 czł. partii Centrum; 1917-33 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. prus. Rady Państwa; po dojściu A. Hitlera do władzy niechętny rządom nazistów, 1933 zwolniony ze wszystkich stanowisk, 1944 przejściowo areszto...

Wojna w Europie - 1940 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

WOJNA W EUROPIE W 1940. AGRESJA NA FINLANDIĘ I PÓŁWYSEP SKANDYNAWSKI „ DZIWNA WOJNA” 3 września 1939 Francuzi przekroczyli granicę niemiecką, weszli kilka kilometrów w głąb terytorium Rzeszy i zatrzymali się . Ten etap wojny nazywany jest Sitzkrieg, „dziwną wojną” lub „śmieszną wojną”. Gwarancją b...