Adenauer Konrad - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adenauer Konrad - omówienie  - strona 1 Adenauer Konrad - omówienie  - strona 2 Adenauer Konrad - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ADENAUER KONRAD (1876-1967)
niem. polityk, działacz chrześc.-demokr., prawnik; od 1906 czł. partii Centrum; 1917-33 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. prus. Rady Państwa; po dojściu A. Hitlera do władzy niechętny rządom nazistów, 1933 zwolniony ze wszystkich stanowisk, 1944 przejściowo aresztowany.
Współtwórca i od 1946 przewodn. Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w bryt. strefie okupacyjnej, 1950-66 w całej RFN; 1948-49 przewodn. zachodnioniem. Rady Parlamentarnej; 1949-63 kanclerz RFN, jednocześnie 1951-55 min. spraw zagr.; skutecznie wspierał odbudowę gosp. kraju, proces denazyfikacji i tworzenia systemu demokracji parlamentarnej; odegrał wielką rolę jako współtwórca odrębnego państwa zachodnioniem., związanego politycznie i wojskowo z Zachodem, stając się jednocześnie jednym z inicjatorów jedności zachodnioeur.;
był twórcą programu, który miał przezwyciężyć międzynar. izolację Niemiec i przywrócić im pozycję utraconą w wyniku klęski III Rzeszy; zwolennik remilitaryzacji RFN; w wyniku zawarcia układów paryskich (1954-55) m.in. przyjęto RFN do NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej; Adenauer dążył przede wszystkim do zbliżenia z Francją (1954 porozumienie dotyczące obszaru Saary, 1963 traktat o współpracy niem.-fr.);
przeciwny uznaniu NRD (doktryna Hallsteina) i granicy na Odrze i Nysie, którą traktował jako przedmiot ewentualnego przetargu w przyszłym traktacie pokojowym; 1955 doprowadził do zawarcia porozumienia i nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRR (m.in. zyskał zgodę na powrót niem. jeńców wojennych do RFN). Autor wspomnień Erinnerungen (t. 1-4 1965-68).
Cytaty Adenauera: * Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć.
* Dobry Bóg ustanowił granice ludzkiej mądrości, nie zakreślił natomiast granic jej głupocie - a to nie jest uczciwe.
* Kto nie ma odwagi nazwać rzeczy po imieniu, tego mogą kiedyś słusznie ukamienować.
* Od 1914 roku ludzie nie prowadzą już bezpiecznego i spokojnego życia.
*Podstawą jedności Europy jest idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska.
CLEMENT ATTLEE (3.01.1883 - 8.10.1967 r.)
polityk brytyjski,
1922-55 czł. Izby Gmin
1945 uczestnik konferencji w San Francisco i Poczdamie
premier Wielkiej Brytanii w l. 1945-1951.
Od 1922 r. poseł Partii Pracy, 1935-1955 jej przywódca. W l. 1940-1945 członek gabinetu wojennego Winstona Churchilla.


(…)

… KPZR;
w sposób decydujący przyczynił się do aresztowania i stracenia Ł.P. Berii;
IX 1953-1964 I sekr. KC KPZR, jednocześnie 1958-64 premier ZSRR; 1956 zapoczątkował na XX Zjeździe KPZR (tajny referat O kulcie jednostki i jego następstwach), po 1961 umocnił proces destalinizacji; usiłował wprowadzić w ZSRR reformę gosp.;
odpowiedzialny za interwencję zbrojną ZSRR na Węgrzech (1956); w tym samym…
… pierwszego sekretarza KC KPZR.
Odwilż
W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow występuje z referatem "O kulcie jednostki i jego następstwach" ("О культе личности и его последствиях"), w której ujawnia prawdę o krwawych aspektach polityki swojego poprzednika, Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołuje szok wśród komunistów, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowi…
… wywołały demonstrację w Nowoczerkasku, która została stłumione przez wojsko.
W polityce zagranicznej Chruszczow balansował między ideą "pokojowego współistnienia", a próbami uzyskania przewagi w zimnej wojnie z USA. Jedną z takich prób był plan rozmieszczenia rakiet z ładunkami nuklearnymi na Kubie; ostra reakcja USA grożąca wybuchem wojny spowodowała wycofanie się Chruszczowa (kryzys kubański).
Spisek…
… się stanu zdrowia".
Zmiana władzy została przyjęta przez społeczeństwo sowieckie apatycznie.
CHURCHILL Sir WINSTON LEONARD Spencer (1874-1965), bryt. mąż stanu, pisarz. Potomek Johna Ch. ks. Marlborough, syn lorda Randolpha Churchilla (czł. rządu 1885-86) i Amerykanki;
po ukończeniu 1895 akad. wojsk. w Sandhurst służył w armii oraz pisał korespondencje dla prasy, m.in. 1898 z kampanii w Sudanie, 1899-1900…
… Gaulle'a doprowadziła do pierwszego kryzysu Wspólnot, zażegnanego jednak kompromisem luksemburskim oraz do blokady brytyjskiego uczestnictwa w strukturach europejskiej współpracy w latach 60. XX w. Był też autorem koncepcji Europy Ojczyzn, a w 1963 doprowadził do podpisania Traktatu elizejskiego, w którym opowiedział się za ścisłą kooperacją z Republiką Federalną Niemiec.
Ustąpił ze stanowiska w wyniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz