Historia - strona 20

note /search

Św. Wojciech

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Św. Wojciech. Po śmierci Mieszka I w 992, Bolesław pozbył się swoich dwóch przyrodnich braci: Mieszka i Lamberta i swojej macochy Ody. Według merseburskiego biskupa Thietmar państwo mające być podzielone( Dagome iudex) zostało z „ lisią chytrością” zjednoczone przez Bolesława Chrobrego. Głównymi za...

Arabowie i państwo arabskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

  1  ARABOWIE  Arabowie  — koczownicze plemiona semickie, które zamieszkiwały Półwysep Arabski, zajmujące  się hodowlą i handlem między Wschodem a Zachodem.    1.Mahomet  — twórca religii monoteistycznej Arabów — islamu.  ył na przełomie ...

Ekspansja turecka: XVI- XVII w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

ROLA POLIT. IMPERIUM OSM. W EUROPIE W XVI- XVII W. Celem Tureckiej Ekspansji była od XVI w. Europa S-E, Azja Mn. I Afryka N. Na pocz. Stulecia posiadł. Ich obejmowały: ANATOLIĘ (Azja Mn.- ludność turecka) Kraje Płw. Bałk. Mołdawię- status lenny Wołoszczyzne- status lenny Cz. N. wybrzeży M. Czar...

Konserwatyzm i liberalizm - charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Konserwatyzm (z łaciny conservare - zachowywać, dochować zmian), ideologia głosząca potrzebę obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowania i umocnienia takich tradycyjnych wartości, jak religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyzm z...

Kultura starożytnego Rzymu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

KULTURA STARO YTNEGO RZYMU    1. Literatura rzymska  Rzymianie dopasowali alfabet grecki do swoich potrzeb tworząc alfabet łaciński, który później stał się  podstawą pisma w całej Europie Zachodniej i Środkowej.  Gatunki literackie:     E...

Lewica polska w kraju podczas II wojny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

LEWICA POLSKA W KRAJU PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ W 1938 na polecenie Stalina zlikwidowano Komunistyczną Partię Polski ( KPP). Przebiegało to w ten sposób, że do Moskwy zapraszano nowe kierownictwa partii i tam potajemnie ich mordowano. Komuniści polscy aktywizowali się od czerwca 1941. W tym samym...

Cesarstwo Ottonów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1771

CESARSTWO OTTONÓW    1. Geneza cesarstwa niemieckiego.  Prawie  250  lat  po  upadku  Cesarstwa  Zachodniorzymskiego,  w  800  r.  tytuł  cesarski  został  nadany  Karolowi  Wielkiemu,  władcy  Franków.  Cesarz  był  najwy szym  władcą  świeckim  średniowiecznej  Europy. Niestety państwo Franków si...

Pierwsze państwo bułgarskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Pierwsze państwo bułgarskie. W wiek po przybyciu Awarów pojawiają się protobułgarzy którzy osiedlili się na terenie pomiędzy ujściem Dunaju a dolnym Dnieprem. Najeżdżali oni Bizancjum do czasu kiedy zostali pobici przez Awarów Osiedlili się na terenie Siedmiogrodu i Panonii. Był to

Początki Rusi Kijowskiej do Włodzimierza Wielkiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Początki Rusi Kijowskiej do Włodzimierza Wielkiego. Głównym źródłem do dziejów Rusi jest latopis Nestora „Powieść minionych lat” co prawda Nestor pisał ja w 112 roku i jest to duża perspektywa czasu , wiemy także że w między czasie były dwie redakcje owego latopisu. Pomimo to jest to jedyne rodzim...

Polska w nowych granicach: 1945 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

POLSKA W NOWYCH GRANICACH II RP zajmowała powierzchnię 388 tysięcy km² . Po II wojnie światowej granice Polski przesunięte zostały w kierunku zachodnim. Na północy zyskaliśmy Pomorze Zachodnie, dalej Dolny Śląsk, pozostałą część Górnego Śląska, na wschodzie granicę wyznaczała