Historia - strona 21

Przełom na froncie wschodnim: 1942-43 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

PRZEŁOM NA FRONCIE WSCHODNIM Hitler przejął dowództwo nad armią niemiecką. Pojawiła się koncepcja, by skierować atak na południe - Zagłębie Donieckie - najbardziej urodzajne obszary ZSRR. Docelowo nie chodziło tylko o to by zdobyć bogactwa mineralne, ale drogę na Bliski Wschód i pozyskać ropę z te...

Rewolucje w Rosji 1917

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1386

REWOLUCJE W ROSJI 1917 I POWSTANIE PAŃSTWA RADZIECKIEGO Oprócz rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku miała miejsce jeszcze rewolucja lutowa, z punktu widzenia politycznego ważniejsza, gdyż doprowadziła do obalenia Mikołaja II. W Rosji do 1917 obowiązywał kalendarz juliański, a w reszcie E...

Stan wojenny 1981 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

STAN WOJENNY 1981 Sytuacja w Polsce w latach 80-tych pogorszyła się. Płace wzrosły o 24%, produkcja spadła o 14%. Zapanowała inflacja. Pieniądze nie miały pokrycia w towarze. Za wszystkie te trudności władza obarczała winą strajkującą Solidarność. 11 lu tego 1981 sejm desygnował na premiera Jaruze...

Sytuacja kościoła rzymskokatolickiego do połowy XI w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Sytuacja kościoła rzymskokatolickiego do połowy XI w oraz walka o inwestyturę. Pod koniec X wieku cały świat oczekiwał na antychrysta który miał nadejść w 1000 roku. Coraz częściej społeczeństwo Europy widziało owe zło na Stolicy Apostolskiej. Był to właśnie ogólny spadek moralności kościoła.

Sytuacja międzynarodowa w latach sześćdziesiątych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH Blok s ocjalistyczny W 1964 po 11 latach rządów nastąpił upadek Chruszczowa. Odszedł on na emeryturę polityczną (najpierw doradzał rządzącym, potem spisywał pamiętniki, pochowany został na cmentarzu Nowodziewiczym). Upadek Chruszczowa spowodowany b...

Trudności w odbudowie i integracji kraju po 1918

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1736

Trudności w odbudowie i integracji kraju Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ( 11 listopada 1919 ) i po zakończonych walkach o granicę zaczęła się burza starań o integracji kraju. Głównym problemem był wielonarodowy charakter Rzeczpospolitej. Każdy obywatel RP miał równe prawa i obowiązki. a...

Tworzenie się niepodległego państwa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

TWORZENIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO Od czasu zaborów niepodległości doczekało się dopiero piąte pokolenie. Byli więc to ludzie, którzy nie mieli szans doświadczyć wolnej Polski, gdyż urodzili się już w niewoli. Spodziewano się, że nowo odrodzona Polska będzie państwem sprawiedliwym, niej...

Układ sił politycznych w Polsce w 1945 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

UKŁAD SIŁ POLITYCZNYCH W POLSCE W 1945 31 grudnia 1944 PKWN przekształcony został w Rząd Tymczasowy . Na premiera Bolesław Bierut - lider KRN ( KRN stanowiła parlament lewicowy) mianował na premiera Edwarda Osóbkę- Morawskiego. Wic...

Unia Europejska - historia integracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

Unia Zachodnioeuropejska (UZE, Western European Union, WEU ) -organizacja utworzona na podstawie zmodyfikowanego przez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekonomicznej, społecznej, kulturalnej...

Średniowiecze typy szkół

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Średniowiecze- typy szkół W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie. Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie , w których kształciła się młodzież kupiecka. Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod , za...