Układ sił politycznych w Polsce w 1945 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ sił politycznych w Polsce w 1945 r.  - strona 1 Układ sił politycznych w Polsce w 1945 r.  - strona 2

Fragment notatki:

UKŁAD SIŁ POLITYCZNYCH W POLSCE W 1945
31 grudnia 1944 PKWN przekształcony został w Rząd Tymczasowy . Na premiera Bolesław Bierut - lider KRN ( KRN stanowiła parlament lewicowy) mianował na premiera Edwarda Osóbkę- Morawskiego. Wicepremierami zostali - Władysław Gomułka z PPR i Stanisław Janusz z SL.
Rząd Tymczasowy najszybciej uznała Rada Najwyższa Związku Radzieckiego , następnie Czechosłowacja - formalnie reprezentowana przez rząd emigracyjny , Jugosławia -na czele z Tito, władze odradzającej się Francji (* wówczas front miał miejsce w okolicach Ardenów).
Sprawa Rządu Tymczasowego była główną kwestią o której dyskutowano na konferencji w Jałcie ( 4-11 luty 1945). Powołano do życia Komisję Dobrych Usług , na czele której stał Mołotow. W jej skład wchodzili także ambasadorzy USA i Wielkiej Brytanii w ZSRR. Była to więc komisja o składzie międzynarodowym. Jej zadaniem było powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej - rządu, który wymiarkuje ambicje polityczne obozu lewicowego i prolondyńskiego.
Rząd w Londynie, którego premierem był wówczas Arciszewski, wydał oświadczenie potępiające taką politykę. Uznano bowiem, że powinna być stosowana zasada „nic o nas bez nas”, a tymczasem bez naszego wpływu była podejmowana tak ważna decyzja jak utworzenie rządu.
Polska Lubelska rozrastała się, a jej przyrost następował w kierunku zachodnim. Rząd Tymczasowy na ziemiach na lewym brzegu Wisły tworzył administrację, delegatury, sądy, wydał dekret o reformie rolnej. Z biegiem czasu jego wpływy zaczęły sięgać do Odry. Reformę rolną realizowano także na ziemiach zachodnich ( ziemie odzyskane, nazywane też wyzyskanymi; Rosjanie traktowali je jak obszary „trafiejne”- zdobyczne, podbite, które można w całości oskubać. Na tych terenach jako Niemców traktowano rdzenną tam ludność, a było tam mnóstwo Polaków autochtonów, zamieszkujących te tereny wcześniej jako mniejszość narodowa).
Rząd Tymczasowy podejmował decyzje, które miały na calu wzbudzić sympatię w społeczeństwie. 3 stycznia 1945 ( 2 tygodnie przed wyzwoleniem Warszawy), podjęto decyzję, że stolica zostanie odbudowana. Był to głównie zabieg czysto propagandowy, gdyż nawet gdyby tej decyzji nie podjęto, to i tak ideę odbudowy wprowadziliby w życie warszawiacy, którzy powrócili do miasta - w maju 1945 w Warszawie koczowało ponad ćwierć miliona ludzi.
Jeśli chodzi o reformę rolną na ziemiach zachodnich - gospodarstwa, które tam powstawały były większe. Działo się tak z dwóch powodów:
- komuniści wiedzieli, że muszą gdzieś znajdować się gospodarstwa, które produkują na zbyt, - na terenach tych znajdowało się dużo ziemi przy niedużym zaludnieniu; zwłaszcza gdy z obszarów tych wyrzucono Niemców.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz