Historia - strona 22

Biografia Adriana Baranieckiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

ADRIAN BARANIECKI Pochodzi z Podola, urodził się w 1828 roku, w Jarmolińce, jako syn jednego z najwybitniejszych ówczesnych lekarzy kresowych. Ukończył szkoły w Winnicy, Kamieńcu Podolskim i Kijowie , a następnie postanowił pójść w ślady ojca i poświęcić się medycynie. Studia medyczne rozpoczął ...

Polska oświata w okresie okupacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Oświata na ziemiach Polskich w okresie okupacji (1939-1945) Dla losów polskiej kultury oraz oświaty duże znaczenie miało niemieckie postanowienie o zwalczaniu przywódców elit narodu polskiego. Zaraz po wkroczeniu armii niemieckiej, nauczyciele w zachodnich województwach byli aresztowani i mordow...

Rola rodziny w kształtowaniu postaw religijnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i XX w. „Pamiętniki” Andrzej Ładyżyński ROLA RODZINY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW RELIGIJNYCH I PATRIOTYCZNYCH W ZABORZE AUSTRIACKIM (1772-1914) Pamiętniki są źródłem informacji głównie o rodzinach pochodzenia szlacheckiego, gdzie pisali je najczęściej politycy, uc...

Postacie w historii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

B. Prus (Głowacki) zajmował się zagad. Wych., sprawą opieki nad dzieckiem, wychowaniem kobiet, zag. higieny społ., w-f młodzieży. Zwolennik reform wych. podejmowanych przez nową ped., usiłującą dostosować system wych. do potrzeb rozwoju społ. i gospodarki. Chciał organizacji odpoczynku dla dzie. ...

Pozytywizm warszawski - historia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

POZYTYWIZM WARSZAWSKI Na początku mojego referatu chciałabym skupić się na temacie mojego wystąpienia. Pozytywizm warszawski (wg. Encyklopedii PWN) jest to prąd ideowy oraz publicystyczno - literacki rozwijający się w latach 1864 - 1890 głównie w Warszawie. Pozytywizm Warszawski rozpoczyna się za...

Trzy rozbiory Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

ROZBIORY POLSKI: I rozbiór : 1772 r. II rozbiór: 1793 r. III rozbiór 1795 r. W 1795 r. Polska została wymazana z map Europy. Tereny dawnej RP rozdzielone zostały pomiędzy trzech zaborców: Rosję, Austrię i Prusy. Polityka wobec narodu polskiego każdego z nich była odmienna. W zależności od stosun...

Starożytna Grecja - informacje ogólne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Starożytna Grecja - informacje ogólne Okresy w dziejach Grecji starożytnej Okres kreteńsko-mykeński do ok. XIII w. p.n.e. Okres homerycki XII-VIII w. p.n.e. Okres archaiczny VIII-VI w. p.n.e. Okres klasyczny VI-IV w. p.n.e. Okres hel...

Uniwersytet Boloński - historia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

UNIWERSYTET BOLOŃSKI W średniowieczu panowało stwierdzenie, że dwie władze rządzą światem: duchowna i świecka (sacerdotinum et regnum); w XIII wieku upowszechnił się pogląd, że nie dwie, ale trzy typy władzy rządzą światem: autorytet władzy duchownej, siłą doczesna monarchii oraz potęga nauki, kt...

Uniwersytet latający - historia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Józef miąso Uniwersytet znany w społeczeństwie warszawskim pod kryptonimem Uniwersytet Latający Babski - tajny uniwersytet działający w Warszawie 1885-1905. Wiedza na temat tego Uniwersytetu jest bardzo skromna. Opracowania Janiny Mackiewicz Wojciechowskiej (okres międzywojenny). Na podstawie u...

Walka kobiet o wstęp na uniwersytety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

"Walka kobiet o wstęp na uniwersytety w Polsce"            W 1994 roku minęła setna rocznica od przyjęcia pierwszych kobiet na studia uniwersyteckie. W 1894 roku Senat Uniwersytetu Krakowskiego (Jagiellońskiego) zezwolił ...