Prawo rzymskie - strona 22

Zobowiązanie specyficzne i gatunkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Zobowiązania specyficzne i gatunkowe. Rzecz będącą przedmiotem świadczenia można oznaczyć wg cech indywidualnych (species) albo wg przynależności do gatunku (genus). W przypadku rzeczy określonej gatunkowo świadczenie jest zawsze możliwe do wykonania, dopóki istnieje gatunek. Ryzyko przypadkowej u...

Prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ireneusz Żeber
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 7630

Następnie można zapoznać się z podziałem prawa rzymskiego, na prawo publiczne i prywatne, ius cvile, ius gentium, ius honorarium. Scharakteryzowana została ustawa XII tablic, Lex Cornelia, Edicta perpetua (perpetuum) ? obowiązywały przez całą kadencję urzędnika, czyli przez jeden rok i Edicta extr...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

Ponadto materiały zawierają informacje takie jak: dowody, wyrok, apelacja, egzekucja, episcopałis audienta, proces reskryptowi, zdolność prawna, początek i koniec osobowości fizycznej, status liberatis, podział prawa rzeczowego, rodzaje władztwa nad rzeczami, pojęcie własności, rodzaje własności...

Czynności prawne w prawie rzymskim

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

...1. SKŁADNIKI TRESCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH. Aby mówić o składnikach treści czynności prawnych należy za rzymianami podzielić czynności prawne na typowe i nietypowe. Składniki treści czynności typowych zawierały minimum treści niezbędnej aby ta czynność doszła do skutku. Najczęściej były to sło...

Prezentacje - Prawo Rzymskie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2695

...w roli wierzycieli i dłużników występowały najczęściej pojedyncze osoby –były to tak zwane zobowiązania jednostkowe z wielkim oporem dopuszczono zmiany osoby po stronie wierzyciela i dłużnika przepisy prawa spadkowego – dopuszczał...

Dziedziczenie beztestamentowe - System agnacyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE Dziedziczenie beztestamentowe - bonorum possessio ab intestato - zachodzi wówczas gdy spadkodawca umarł nie pozostawiając ważnego testamentu, lub też gdy testament przez niego pozostawiony stracił moc wiążącą po ...

Kazusy - zobowiązania - dzieło Sabinusa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

D.6,1,33 D. 8.2.19 pr (Paulus w księdze szóstej komentarza do dzieła Sabinusa) - III I-Fragment pochodzi z Digestów justyniańskich: księga 8, tytuł 2, fragment 19, principium. Jest to komentarz do dzieła Sabinusa, czyli do prawa cywilnego, autorstwa Paulusa (III w. n.e.), który przywołuje także opi...

Kazusy - zobowiązania - Pomponius

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

D.6,1,33 D. 8.2.19 pr (Paulus w księdze szóstej komentarza do dzieła Sabinusa) - III I-Fragment pochodzi z Digestów justyniańskich: księga 8, tytuł 2, fragment 19, principium. Jest to komentarz do dzieła Sabinusa, czyli do prawa cywilnego, autorstwa Paulusa (III w. n.e.), który przywołuje także opi...

Kazusy - zobowiązania - Kontrakt przechowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

D.16,3,1,22 I Ulpian ksi ê ga 30 komentarza do edyktu. Fragment pochodzi z digestów justynia ñ skich: ksi ê ga 19 tytu ³ 2 fragment 1, paragraf 22. Jest to komentarz do edyktu, napisany przez Ulpiana, cytuje on Juliana i Marcellusa. Przedzia ³ czasowy:

Kazusy - zobowiązania - Depozyt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400

D.16,3,1,22 I Ulpian księga 30 komentarza do edyktu. Fragment pochodzi z digestów justyniańskich: księga 19 tytuł 2 fragment 1, paragraf 22. Jest to komentarz do edyktu, napisany przez Ulpiana, cytuje on Juliana i Marcellusa. Przedział czasowy: III w...