Pozytywizm warszawski - historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm warszawski - historia - strona 1 Pozytywizm warszawski - historia - strona 2 Pozytywizm warszawski - historia - strona 3

Fragment notatki:


POZYTYWIZM WARSZAWSKI Na początku mojego referatu chciałabym skupić się na temacie mojego wystąpienia. Pozytywizm warszawski (wg. Encyklopedii PWN) jest to prąd ideowy oraz publicystyczno - literacki rozwijający się w latach 1864 - 1890 głównie w Warszawie. Pozytywizm Warszawski rozpoczyna się zaraz po zakończeniu Powstania Styczniowego i trwa ok. 36 lat.
W 1864 roku została przeprowadzona reforma uwłaszczeniowa chłopów. W okresie tym w Królestwie Polskim powstawał wielki przemysł. Oba te czynniki wpłynęły na szybki upadek warstwy szlacheckiej oraz osłabienie jej dominującej roli w społeczeństwie. Wraz z rozwojem sił wytwórczych powiększają się wpływy i znaczenie nowej klasy społecznej - mieszczaństwa . To właśnie do mieszczaństwa na służbę będą przychodzili potomkowie zrujnowanych właścicieli ziemskich. Ponieważ dla Polaków dostęp do służby wojskowej był zamknięty. Młodzież nie mając wielkiego wyboru wypełnia uczelnie w Warszawie, Rosji i zagranicą. Kształcą się tam przyszli specjaliści tj: lekarze, technicy, inżynierowie, handlowcy oraz bankowcy.
Pojawienie się nowej klasy społecznej nie obyło się bez ostrej walki ideologicznej nazwanej „WALKĄ MŁODYCH ZE STARYMI”. Obóz młodych zwalczał pozostałości feudalnych instytucji i szlacheckiej świadomości. Poszukiwali oni oparcia dla swoich społecznych programów w naukach przyrodniczych oraz filozofii racjonalistycznej. Odrzucali zaś romantyczne koncepcje filozofii mistycznej . Wsparciem dla inteligencji mieszczańskiej stały się: ewolucjonizm Spencera oraz empiryzm i utylitaryzm Milla . Są one niejako wyzwaniem filozoficznym dla mieszczaństwa. Lecz nie tylko Spencer i Mill odznaczyli swe piętno na sposobie myślenia Polskiej Klasy Mieszczańskiej są to również Buckl i Darwin . Obaj myśliciele kreując prawa rozwojowe przyrody i społeczeństwa podważali podstawowe założenia rozwoju społecznego i tradycyjnej genetyki. Darwinizm zaś stał się nie tylko teorią naukową lecz murem dzielącym ludzi. Dyskusje związane ze sformułowaniem przez Darwina teorii walki o byt, doboru naturalnego, czy dziedziczności stawały się nie tylko dyskursami naukowymi ale również ideologicznymi.
Pomimo upowszechnienia się w Polsce zagranicznych teorii, Pozytywizm Warszawski znacząco odbiegał od pozytywizmu zachodnioeuropejskiego. Na zachodzie objawiał się on poprzez rozwój poszczególnych nauk w określonych systemach filozoficznych, zaś w Polsce był to ruch społeczno - ekonomiczny. Pozytywizm Polski i Europejski łączy ogólna zasada trzeźwości, utylitaryzmu oraz oparcia się na zdobyczach nauki. Pomimo różnic w każdym kraju przejście do systemu kapitalistycznego wiązało się ze zmianami w edukacji, która była centralnym punktem reform i zmian. W Anglii mieszczaństwo bardzo interesowało się zmianami systemu kształcenia, tak aby nauczać podstaw produkcji, przy równoczesnym rozwoju fizycznym, po to aby łatwiej było walczyć o nowe rynki zbytu. Tendencje te wyraża pedagogika

(…)

… rozwoju fizycznym, po to aby łatwiej było walczyć o nowe rynki zbytu. Tendencje te wyraża pedagogika Locke`a będącego synem klasowego kompromisu 1688. Kompromis ten to sojusz bogatego mieszczaństwa z możnowładztwem, w wyniku którego w Anglii zapanowała monarchia konstytucyjna (gwarantująco szeroki zakres praw politycznych mieszczaństwu).
We Francji żywy rozwój myśli pedagogicznej w XVIII w. Zawdzięczamy…
…. powszechnej.
Podobne rozprawy snują także uczeni w KP:
Kramsztyk wartość kształcącą w naukach przyrodniczych widzi w ich metodzie i treści.
Wernic pisze o konieczności reform gimnazjów filologicznych, usunięcia łaciny oraz nauki języków klasycznych.
W drugiej połowie XIX w. rozwinął się żywo ruch kobiecy - „emancypacja kobiet”. Do tej pory dziewczęta z rodzin szlacheckich mogły uczyć się na prywatnych…
… Uniwersytet Rosyjski o znacznie niższym poziomie.
1872 - język rosyjski - przedmiot nauczania w szkołach początkowych
1885 - j. rosyjski - obowiązkowy we wszystkich szkołach, oprócz nauczania Religi i języka ojczystego. Rusyfikacja w KP trwała, aż do roku 1905.
Szkolnictwo polskie przeniosło się do nauczania domowego. Inicjatywa ta powstała ze strony pedagogów „ Opiekuna Domowego” - tygodnik wydawany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz