Historia - materiały na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia - materiały na egzamin - strona 1 Historia - materiały na egzamin - strona 2 Historia - materiały na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Hipisi (hippies) to młodzieżowy ruch społeczno-kulturowy o charakterze masowym, jeden z najbardziej spektakularnych przejawów kontrkultury. Wyrastał z tradycji ruchu beatników.
Ukształtował się około połowy lat 60. XX w. w USA. Jego centrum stanowiło początkowo Zachodnie Wybrzeże (głównie San Francisco), szybko rozprzestrzenił się na cały kraj, około 1966 dotarł do Europy, nieco później do Australii. Pod koniec lat 60. trafił też do Polski. Hipisi odrzucali konsumpcyjny model życia, zasadzający się na dominacji dóbr materialnych, kwestionowali tradycyjne instytucje społeczne, takie jak małżeństwo i rodzina, Kościół, szkoła, podważali też legitymizm władzy politycznej. Byli pacyfistami, co powodowało liczne wystąpienia szczególnie przeciw wojnie w Wietnamie.
W warstwie ideologicznej ruch miał charakter eklektyczny - sięgał m.in. do Ewangelii (zwłaszcza do Kazania na Górze), do buddyzmu i  hinduizmu, do europejskich tradycji mistyczno-wizjonerskich (np. E. Swedenborg, W. Blake). Najwyższą wartość stanowiły dla hipisów wolność o cechach anarchistycznych (brak ograniczeń narzucanych przez społeczeństwo) i rozumiana tyleż duchowo, co fizycznie miłość (sztandarowe hasła ruchu: Free love - Wolna miłość, Make love, not war - Uprawiaj miłość zamiast wojny).
Wyróżniały ich luźne, kolorowe stroje i długie włosy. Jedną z charakterystycznych ozdób stanowiły kwiaty, wręczane też różnym ludziom jako symbol życzliwości - stąd alternatywne anglojęzyczne określenia ruchu: flower power ("władza kwiatów") i flower children ("dzieci kwiaty"). Istotną składową stylu życia hipisów było używanie narkotyków.
Część mieszkała w komunach, niektórzy podróżowali bez bliżej określonego celu, spotykając się na wielkich imprezach muzycznych, takich jak festiwal w  Woodstock czy na wyspie Wight. Inni wyjeżdżali na Daleki Wschód, do Indii czy Nepalu.
Fazę schyłkową ruch hipisów przeżył w połowie lat 70., ustępując miejsca innym subkulturom młodzieżowym, m.in. spod znaku punk. Jego tradycje kontynuowali do pewnego stopnia tzw. travellers (z angielskiego - "wędrowcy"), niektóre idee hipisów znalazły odbicie w ideologii New Age.
Z ruchem hipisów związanych było wielu intelektualistów i artystów, zwłaszcza z kręgu rocka. Miał on również wpływ na polityczno-społeczne oblicze świata, przyczyniając się np. do wzmocnienia ruchu pokojowego i do rewizji wielu pojęć uważanych wcześniej w cywilizacji Zachodu za nietykalne (wolność, demokracja itp.).
Hunwejbini to młodzi ludzie tworzący oddziały Czerwonej Gwardii w  Chińskiej Republice Ludowej grupujące fanatycznych zwolenników ideologii Mao podczas “rewolucji kulturalnej” (1966-1968), realizujący jego polecenia. Później zostali oni spacyfikowani przez armię.


(…)

… i było przede wszystkim warsztatem pracy uczonego, ale od 1965 przeprowadza się modernizację zespołów ekspozycyjnych w celu udostępnienia obiektów szerszej publiczności.
Broń jądrowa, dawniej zwana bronią atomową, broń A, jeden z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą podczas reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, m.in. uranu lub plutonu (tzw. broń jądrowa jednofazowa), bądź podczas łączenia się (syntezy) jąder izotopów wodoru - deuteru i trytu (broń termojądrowa, zwana również bronią jądrową dwufazową lub termonuklearną; dawniej zwana bronią wodorową). Jeśli reakcja taka przebiega gwałtownie, dochodzi wówczas do wybuchu (tzw. broń jądrowa o działaniu wybuchowym), jeśli natomiast przebiega powoli - wybuchu…
…. Promieniotwórcze skażenie terenu dokonuje się poprzez opadanie na ziemię radioaktywnych produktów powstałych na skutek wybuchu. W 1942 przystąpiono w USA do realizacji tzw. Projektu Manhattan, mającego na celu skonstruowanie broni jądrowej. Pierwsza próba z taką bronią odbyła się w lipcu 1945 na poligonie wojskowym Alamagordo, w amerykańskiej stanie Nowy Meksyk. Broń jądrowa została użyta podczas II wojny światowej przez USA, które zrzuciły ją 6 i 9 sierpnia 1945 na Hiroszimę (Little boy) i Nagasaki (Fat man) w Japonii, co znacznie przyspieszyło zakończenie działań wojennych na Dalekim Wschodzie. W 1949 broń jądrową wyprodukował także ZSRR, następnie Wielka Brytania, Francja, ChRL oraz Indie. Obecnie broń jądrową posiadają ponadto Białoruś, Kazachstan i Ukraina; prawdopodobnie w jej posiadaniu…
… się zbudowany w Polsce czujnik do pomiaru temperatury i przewodnictwa cieplnego atmosfery i powierzchni Tytana.
Statek kosmiczny Lunar Prospector, wynoszony na orbitę przez rakietę Athena II. Start odbył się na przylądku Canaveral w styczniu 1998. Celem misji było badanie grawitacji, pola magnetycznego i składu powierzchni Księżyca oraz poszukiwania lodu wodnego w części stale zaciemnionej bieguna południowego
… Księżyca wylądowało 12 astronautów, spędzili oni na jego powierzchni poza lądownikiem łącznie 3 dni 9 godzin i 15 minut, pokonując 92,4 km. Pobrali i przywieźli na Ziemię 384,6 kg próbek gruntu Księżyca. Koszty programu Apollo oceniono na 25 mld dolarów. Uczestniczyło w nim ponad 500 różnych instytucji, przedsiębiorstw i placówek naukowych. Przy realizacji pracowało ponad 350 tys. ludzi.
Agencje prasowe, instytucje gromadzące, opracowujące oraz udostępniające prasie, radiu i telewizji informacje oraz publicystykę. Gromadzony przez agencje prasowe materiał prasowy pochodzi od własnych korespondentów krajowych i zagranicznych, różnych instytucji (gł. rządowych) oraz z innych agencji prasowych. Opracowany materiał agencje prasowe przesyłają redakcjom prasowym, radiowym i telewizyjnym, a także innym agencjom…
… w  Petersburgu, największe muzeum w Rosji i jedno z największych na świecie (2 mln obiektów), głównie malarstwa europejskiego. Mieści się w Pałacu Zimowym i kompleksie gmachów sąsiednich z przełomu XVIII i XIX w.
Najcenniejszymi dziełami są płótna: Rafaela, Tycjana, D.R. Velázqueza, Caravaggia, Rembrandta, P.P. Rubensa.
4. Prado - muzeum w  Madrycie, jedno z najsłynniejszych w świecie, założone w 1819…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz