Stany Zjednoczone - kryzys po I wojnie światowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany Zjednoczone - kryzys po I wojnie światowej - strona 1 Stany Zjednoczone - kryzys po I wojnie światowej - strona 2 Stany Zjednoczone - kryzys po I wojnie światowej - strona 3

Fragment notatki:

Odbudowa gospodarki, spłata kredytów wojennych i reparacji wymagały wielkich funduszy. Rządy wielu państw nie były jednak w stanie sprostać rosnącym wydatkom. Decydowały się, zatem na druk pustych pieniędzy, mniemających pokrycia w złocie. Nadmiar pieniędzy na ryku wywołał inflację , która z czasem przeradzała się w hiperinflacje .
Najbardziej podczas kryzysu ucierpiały Niemcy . W związku z koniecznością spłat ogromnych odszkodowań wojennych wpadły w tak potężne kłopoty gospodarcze, że w celu ich rozwiązania zwołano międzynarodową konferencję . Dzięki jej postanowieniom udało się przywrócić stabilność marce niemieckiej, a z czasem doprowadzić do rozwoju gospodarczego kraju.
W gaszeniu kryzysu zaangażowały się m.in. Stany Zjednoczone, które udzielały państwom europejskim pożyczek stabilizacyjnych, niezbędnych dla unormowania kursów walut.
1 Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej. Po   1914 r.   Stany Zjednoczone   zaczęły zarabiać na masowych dostawach dla państw prowadzących działania wojenne po stronie   ententy . Ponadto przejęły wiele rynków zamorskich, które na skutek wojny zostały opuszczone przez państwa europejskie. Wraz z przyłączeniem się   Stanów Zjednoczonych   do wojny w   1917 r.   doszły jeszcze ogromne dostawy dla wojsk amerykańskich. Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. popyt na amerykańskie towary, inwestycje oraz pożyczki i kredyty nadal pozostawał bardzo duży. Potrzebowała ich przede wszystkim zniszczona pod względem gospodarczym i finansowym Europa. Ta bardzo korzystna gospodarcza koniunktura z okresu wojennego utrzymała się także w   USA   w latach 20. Wówczas   gospodarka amerykańska   wykazywała nieustanny   wzrost wskaźników eksportu , produkcji i inwestycji oraz wzrostu zamożności osób, które były zatrudnione zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.   Stany Zjednoczone zarobiły ogromne sumy na sprzedaży broni i wyposażenia walczącym stronom, zyskały też dla swoich towarów nowe rynki zbytu opuszczone z powodu wojny przez wcześniejszych eksporterów. Jednak już wtedy pojawiły się pierwsze negatywne zjawiska, min.   bezrobocie , które było wynikiem   racjonalizacji produkcji . W latach 20. XX w. Jego poziom nigdy nie spadł poniżej 3 mln osób. Ponadto USA w związku z nadwyżką siły ro boczej wprowadziły ograniczenia emigracyjne. Po zakończeniu wielkiej wojny Stany Zjednoczone powróciły do praktykowania przez dziesięciolecia polityki izolacjonizmu , czyli nieangażowania się w sprawy europejskie i skupienia się na Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Symbolem tej zmiany była odmowa ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Jednym z przykładów  

(…)

…. Roosevelt wraz z grupą doradców "trust mózgów", opracował szeroki program wyjścia z ekonomicznego impasu, który został nazwany New Deal (Nowy Ład).
W pierwszej kolejności New Deal zakładał uzdrowienie systemu bankowego, które miało polegać na obniżeniu wartości dolara oraz zniesieniu parytetu złota, czyli określenie wartości waluty na podstawie wartości złota.  Dla rozruszania gospodarki i odrodzenia…
… umów zbiorowych. W celu zablokowania forsowanej przez F. D. Roosevelta polityki, opozycja wykorzystała instytucję Sądu Najwyższego gdzie został zaskarżony New Deal. Sąd Najwyższy orzekł, iż Nowy Ład jest sprzeczny z obowiązującą konstytucją, ponieważ ogranicza swobodną działalność jednostki. Prezydent, próbując nie dopuścić do wydania ostatecznego wyroku, ustanowił wiek emerytalny dla sędziów, przez co mógł dokonać wymiany części składu sędziowskiego. W 1933 r. polityka F.D. Roosevelta zaczęła przynosić pierwsze pozytywne efekty i tym samym kryzys został w zasadzie przełamany. Poparciem amerykańskiego społeczeństwa dla polityki New Deal jak i samego F. D. Roosevelta był jego ponowny wybór w 1936 r. na drugą kadencję w kolejnych wyborach prezydenckich.  …
…,  tańszych towarów z Europy.
1921 r. Woodrow Wilson po dwóch kadencjach opuścił fotel prezydencki, a jego miejsce zajął republikanin Warren Harding. Do 1933 urząd prezydenta pełnili republikanie.
2. Pierwsze symptomy kryzysu Pierwsze alarmujące oznaki można było zauważyć w gospodarce amerykańskiej już w 1927 r. Wielkie sukcesy gospodarki i ogromny optymizm nie pozwoliły dojrzeć zbliżającego się dużymi…
… przedsiębiorstw) poszybowały w górę. Wiele osób zaciągało kredyty bakowe na ich zakup. Kapitał zainwestowany w akcje bardzo szybko przynosił ogromne zyski. Giełda stała się też rajem dla spekulantów, którzy zakładali fikcyjne przedsiębiorstwa, emitowali akcje i zbijali majątek na wzroście ich kursów. 3. Czarny czwartek - krach na giełdzie
24 października 1929 r. "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie na Wall…
… uzależniona od amerykańskich kredytów. Wraz z krachem na nowojorskiej giełdzie, zapadła decyzja o wstrzymaniu udzielania dalszych pożyczek, a następnie zażądano zwrotu wszystkich długów. W rezultacie niemal całą Europę dotknął permanentny kryzys finansowy. Jego skutki najsilniej odczuły Austria i Niemcy, które były głównym odbiorcą amerykańskich kredytów. To właśnie one stanowiły podstawę spłaty reparacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz