Historia - strona 16

Ruch oporu w okupowanych krajach Europy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

RUCH OPORU W OKUPOWANYCH KRAJACH EUROPY Ruch oporu można uznać za kolejny front II wojny. Przyczynił się do przegranej Niemiec, przyspieszył zakończenie II wojny światowej. III Rzesza, w momencie kiedy opanowała część Europy, zaczęła różnie t...

Rząd na emigracji 1939-43

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917

RZĄD NA EMIGRACJI 1939-43 PROBLEM KATYNIA 1939 - u boku Francji powstaje rząd Sikorskiego 1943 - kwiecień: odkrycie mogił w Katyniu - lipiec: katastrofa w Gibraltarze- ginie Sikorski; premierem zostaje Stanisław Mikołajczyk z PSL; następcą prezydenta Raczkiewicza ma być gen. Kazimierz Sosnkowsk...

Rząd na emigracji i podziemie krajowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

RZĄD NA EMIGRACJI I PODZIEMIE KRAJOWE W 1944 W styczniu 1944 pod miejscowością Sarny na Wołyniu, Rosjanie przekroczyli granice polsko-rosyjską ( granicę ryską z 1921). Od tej pory dla Polaków stało się jasne, że tereny Polski zostaną wyzwolone i zajęte przez Sowietów. W Londynie rząd na emigracji,...

Rządy Bolesława Chrobrego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

RZĄDY BOLESŁAWA CHROBREGO W LATACH   992 – 1025.    Bolesław Chrobry objął władzę w Polsce po śmierci swego ojca Mieszka I .   1. Zjazd gnie ź nie ń ski w 1000 r.      przyczyny:  cesarz  niemiecki  Otton  III  przybył  do  grobu  świętego

Rządy Kazimierza Wielkiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

  1  RZĄDY KAZIMIERZA WIELKIEGO  (1333 – 1370)    1. Polityka wewn ę trzna Kazimierza Wielkiego.  Kazimierz Wielki dą ył do centralizacji i unifikacji (ujednolicenia) wszystkich ziem polskich, a tak e  ich dalszego rozwoju gospodarczego.  •   reforma  administracji  pa ń stwowej  -   wprowadził  no...

Rządy Bolesława Krzywoustego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

  1  RZĄDY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (1102 – 1138)    1. Walka o tron po  ś mierci Władysława Hermana.  Po  śmierci  Władysława  Hermana  państwo  polskie  było  podzielone  między  braci:  Bolesława  Krzywoustego  i  Zbigniewa.  Bolesław  Krzywousty  władał  Małopolską  z  Krakowem  i  Śląskiem.  Zbi...

Słowianie - plemiona, struktura, wierzenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

  1  SŁOWIANIE – PLEMIONA, STRUKTURA SPOŁECZNA, WIERZENIA I  PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE.  1. Słowianie  Najliczniejsza  etnicznie  i językowo  indoeuropejska  grupa  ludnościowa  w Europie,  zamieszkująca  głównie środkową, wschodnią i południowo-wschodnią część tego kontynentu.    2. Podział ple...

Scena polityczna polska po 1989 roku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Osłabienie pozycji PZPR doprowadziło do porozumienia z opozycją i podjęcia rozmów Okrągłego Stołu (1989). Rezultatem obrad były kontraktowe wybory, w których wg ustaleń 65% mandatów miała otrzymać PZPR wraz ze swymi stronnictwami sojuszniczym...

Skutki i następstwa II wojny światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

SKUTKI I NASTĘPSTWA II WOJNY ŚWIATOWEJ. POWSTANIE ONZ II wojna rozpętana została przez Niemcy, Włochy (1940), Japonię (1941). Jesienią 1945, kiedy kapitulowała Japonia, stało się jasne, że II wojnę wygra koalicja antyhitlerowska - wówczas 51 państw, z których najważniejszą rolę w pokonaniu Niemie...

Dwie polis - Sparta i Ateny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

  1  DWIE POLIS – SPARTA I ATENY  1. Staro ytna Sparta  a) powstanie Sparty   Polis Sparta była poło ona w południowej część Płw. Bałkańskiego – na Płw. Peloponez. Dorowie,  którzy  się  tam  osiedlili  podbili  tubylcza  ludność  i  ją  zniewolil...