Słowianie - plemiona, struktura, wierzenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie - plemiona, struktura, wierzenia  - strona 1 Słowianie - plemiona, struktura, wierzenia  - strona 2

Fragment notatki:

  1  SŁOWIANIE – PLEMIONA, STRUKTURA SPOŁECZNA, WIERZENIA I  PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE.  1. Słowianie  Najliczniejsza  etnicznie  i językowo  indoeuropejska  grupa  ludnościowa  w Europie,  zamieszkująca  głównie środkową, wschodnią i południowo-wschodnią część tego kontynentu.    2. Podział plemion słowia ń skich  Słowianie  Zachodni  Południowi  Wschodni    plemiona polskie    plemiona pomorskie    plemiona połabskie:  Wieleci, Serbowie Łu yccy.  Obodryci    Czesi    Morawianie    Słowacy    Słoweńcy    Chorwaci    Serbowie    plemiona ruskie    plemiona białoruskie    plemiona ukraińskie    3. Struktura społeczna  Początkowo wszyscy członkowie wspólnoty byli sobie równi jednak e wraz  z upływem czasu  społeczność uległa rozwarstwieniu na warstwę uprzywilejowanych bogaczy, z których wykształcą się  mo ni oraz na pozostałych członków wspólnoty, którzy choć wolni są ubodzy. Często zadłu ali się u  warstwy  bogaczy  i  byli  od  nich  uzale nieni.  Oprócz  tego  niewielką  część  społeczności  stanowili  niewolnicy, wywodzący się głównie spośród jeńców wojennych.  Opole   –  wspólnota  terytorialna  oparta  na  więziach  sąsiedzkich.  Grunty  orne  w  opolu  były  podzielone między poszczególne rodziny. Częścią wspólną były lasy. pastwiska i wody – u ytkowano  je wspólnie.  Olbrzymią  rolę  odgrywał   wiec   czyli  zgromadzenie  wszystkich  wolnych  członków,  które  decydowało  o  wszystkich  wa nych  sprawach.  Wiec  wybierał  m.in.  przywódcę,  którego  nazywano  starostą (Manteuffel).     4. Wierzenia  Słowianie oddawali cześć siłom przyrody. Czcili:    Słońce – jego personifikacją był bóg Swaro yc    boga  Wita  –  bóg  wiatru  i  urodzaju.  Nadawano  mu  ró ne  imiona:  na  Rugii  zwano  go  Swantowitem  (Świętowitem),  w  Szczecinie  Trzygławem  (Trygławem),  w  Wołogoszczy  –  Jarowitem    oddawano cześć duchom przyrody: leśnym, rzecznym itp.  Tylko  niektórzy  Słowianie  budowali  bogom  świątynie  (kąciny,  gontyny).  Największa  była  ś wiątynia  Swantowita  na  Rugii  –  Arkona.  Większość  plemion  słowiańskich  nie  budowała  świątyń,  oddając bogom cześć pod gołym niebem i składając im ofiary.  Ka da  rodzina  czciła  swoich  przodków.  Uwa ano,  e  duchy  są  zawistne  i  zazdroszczą  yjącym  dlatego karmiono je i pojono by uchronić rodzinę od ich zemsty.    5. Struktura polityczna 

(…)


do liturgii i przekształcili alfabet
słowiański w cyrylicę. W 925 r. Symeon
Wielki przyjął tytuł cara Bułgarów i
Greków. Państwo Bułgarów zostało
uzale nione od Bizancjum w 1018 r. i
utraciło suwerenność.
Państwo miało dwa ośrodki : Nowogród
Wielki na północy i Kijów nad Dnieprem,
na
południu.
Rządziła
dynastia
Rurykowiczów. Nazwano je Rusią
Kijowską. Ksią ę Włodzimierz przyjął
chrzest w 988 r. w obrządku bizantyjskim
Państwo
Wielkomorawskie
zało one przez Mojmira
ok. 830 r. (IX wiek)
Obszar Moraw, Kotliny
Czeskiej, Śląska, ziem
serbołu yckich
Państwo czeskie powstało
po upadku Państwa
Wielkomorawskiego na
początku X w.
Obszar Moraw, Kotliny
Czeskiej, Słowacja,
ziemie nad górną Odrą i
Wisłą.
Państwo Bułgarów
powstało wskutek podboju
plemion słowiańskich
przez bułgarskiego wodza
Asparucha w VII w.
Środkowa…
… przez dynastię Mojmirowiców.
Mojmir musiał uznać zwierzchność
Franków. Jego syn Rościsław uniezale nił
się od obcych wpływów pokonując
Ludwika Niemca. Około 865 r. przyjął
chrzest
w
obrządku
wschodnim.
Sprowadził on
z Bizancjum braci
zakonnych Cyryla i Metodego, którzy
dostosowali
liturgię
do
języka
słowiańskiego – tak powstała liturgia
wschodniosłowiańska; posługiwali się
alfabetem słowiańskim – głagolicą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz