Historia - strona 15

Realizacja programu polskiego października

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

REALIZACJA PROGRAMU POLSKIEGO PAŹDZIERNIKA W 1956 do władzy doszedł Gomułka i sprawował ją do 1970 (14 lat). Posiadał on uznanie, poważanie społeczeństwa, o co by nie poprosił, społeczeństwo spełniłoby jego wolę. Pomógł mu w tym fakt, że był aresztowany za odchylenia nacjonalistyczno-prawicowe, re...

Referendum 1946 i wybory 1947

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

REFERENDUM 1946 I WYBORY 1947 Głównym zadaniem Rządu Jedności Narodowej było przygotowanie wyborów do sejmu ustawodawczego, którego z kolei celem było uchwalenie konstytucji. We wrześniu 1945 PPR i PPS wysunęły projekt, by utworzyć wspólny blok wyborczy z PSL ( wspólne głosy komuniści mogliby fałs...

Religia grecka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

RELIGIA GRECKA    1. Politeizm–  wiara w wielu bogów  a) Grecy wyobra ali sobie bogów w postaci ludzkiej, idealizowano ich. Nadawano im ludzkie cechy –  antropomorfizm.   b) Wśród bogów istniała hierarchia: najwa niejsi bogowie mieszkali na Olim...

Republika Weimarska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4263

I Republika Weimarska Republika Weimarska to okres dziejów, między 1919 - 1923 gdy po zniesieniu monarchii i uchwaleniu konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe w Weimarze ( sierpień 1919 ) ustanawiającej republikę demokratyczno - parlamentarną z prezydentem na czele. W pierwszych dniach listopada ...

Republika Rzymska - ustrój

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1323

  1  REPUBLIKA RZYMSKA – ustrój 509 p.n.e. – 27 p.n.e.    Republika  – rzecz publiczna – ustrój, w którym władzę sprawują obywatele poprzez swoich  przedstawicieli wybieranych na określony czas (kadencję).    Ustrój republiki rzymskiej wykształcił się po upadku ostatniego króla Tarkwiniusza Pyszneg...

Rewolucja 1905 w Rosji i Królestwie Polskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

REWOLUCJA 1905 -1907 W ROSJI I W KRÓLESTWIE POLSKIM W XIX/XX wieku terytorium Rosji osiągało monstrualne rozmiary. Jej granice sięgały w głąb Europy, na wschodzie graniczyła z Dalekim Wschodem , co czyniło ją niemal terytorium bezkresnym. Kraj ten był jednak wewnętrznie skłócony, podzielony, słaby...

Rosja Radziecka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

Rosja Radziecka 1. Rosja po rewolucji bolszewickiej Rewolucja październikowa ( 7 listopada 1917 r.) ( według kalendarza juliańskiego) w istocie rewolucja listopadowa , była przewrotem w Carskiej Rosji, który doprowadził do upadku ...

Rozbicie dzielnicowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

  1  POLSKA W OKRESIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO – DZIEJE  POLITYCZNE, SPOŁECZNE i GOSPODARCZE.    1. Statut Bolesława Krzywoustego i jego znaczenie (1138 r.).  a)  Przyczyny  ogłoszenia Statutu.      Bolesław Krzywousty chciał zapobiec bratobójczym walkom o tron między swoimi synami.    b)  Postanowie...

Rozwój parlamentaryzmu w Europie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1995

ROZWÓJ PARLAMENTARYZMU W EUROPIE I KSZTAŁTOWANIE SIĘ PAŃSTW NARODOWYCH W 1815 r. Napoleona zesłano na Wyspę św. Heleny. We Francji władza powróciła w ręce Burbonów. Królem został Ludwik XVIII ( brat

Ruch Narodowo-Demokratyczny (Wszechpolacy)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

RUCH NARODOWO-DEMOKRATYCZNY (WSZECHPOLACY) Od 1895 we Lwowie grupa działaczy wydawała „Przegląd wszechpolski” skąd wzięła się nazwa wszechpolacy. GENEZA RUCHU NARODOWO-DEMOKRATYCZNEGO I Od 1864 następował proces rozwoju pozytywizmu - pozbawiony pierwiastka narodowego, gloryfikował pracę , a czase...